Galeusca 2007 - Conclusions

Conclusions Galeusca 2007

Reunits a les ciutats de Lugo i Mondoñedo de l'1 al 3 de novembre del 2007, les associacions d'escriptors en llengües èuscar, gallega i catalana, en la celebració de la XXIV edició de Galeusca,

Primer. Constatem la necessitat de recuperar, analitzar i comunicar els imaginaris tradicionals, clàssics i contemporanis propis i d'inventar nous imaginaris per als nous temps.

Segon. Afirmem que l'actual estructura estatal no és cap garantia per al desenvolupament de les nostres identitats lingüístiques i culturals, i esperem i desitgem que la nova presidència europea pugui oferir-nos un nou marc que tingui en compte el reconeixement de les nacions i llengües sense estat, per a la qual cosa és necessària la intervenció des de l'àmbit europeu.

Tercer. Propers a la celebraciò del 25è aniversari del naixement de Galeusca decidim treballar cap a la construcció d'una entitat jurídica comuna que ens permeti actuar conjuntament davant de totes les instàncies.

Quart. Reafirmem la necessitat de crear un camp de comunicació entre les nostres llengües i literatures per tal d'actuar en l'àmbit de les traduccions directes, per a la qual cosa facilitarem un espai que concreti la utilització de tots els mitjans i eines disponibles (edicions en paper, pàgines web, edicions digitals, etc).

Cinquè. En la perspectiva dels vint anys d'existència d'una Llei de la Propietat Intel·lectual a l'Estat espanyol, constatem que no s'han produït els avenços mínims desitjables en la protecció dels drets d'autor, per la qual cosa instem els diversos nivells administratius el seu suport a aquestes reivindicacions permanents del sector.

Lugo, 3 de novembre del 2007