Estudi 'Escriure en català: estat de la professionalització' (2007)


Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, octubre de 2007.
 
Cliqueu a sobre la coberta per descarregar-vos l'estudi (pdf).
 
 
 
L'objectiu fonamental de la recerca era conèixer la situació professional dels autors i autores que són alhora membres de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Com exerceixen la seva activitat, en quin grau són o es consideren professionals, quins gèneres conreen, la llengua o llengües que utilitzen, per quins àmbits de la indústria cultural difonen la seva obra, quines altres tasques fan, el seu control i la seva satisfacció respecte a la tasca professional de l’escriptura i quin és el seu perfil sociològic.
 
Es volia obtenir, per primera vegada en el nostre context cultural, dades objectivables sobre una professió que ha existit sempre però que s'ha transformat profundament en les darreres dècades i que cal redefinir davant els reptes tecnològics, industrials i de les noves xarxes de comunicació. A través d'aquest tast transversal de l'ofici/professió/dedicació actual també es volien aconseguir informacions sobre les tres darreres dècades, aquelles en les quals ha estat en activitat l'AELC. I amb la idea, finalment, de tenir unes dades base que permetin d'aquí a uns anys fer una nova recerca que identifiqui evolucions, tendències i reptes.
 
Amb aquest objectiu, durant el darrer trimestre del 2006 es va distribuir una enquesta per correu als membres de l'Associació. El qüestionari constava de 27 pàgines, amb 77 preguntes i 846 variables estadístiques, atesa la voluntat d'assolir una àmplia informació i unes conclusions substantives. Es va enviar a tota la població objecte d'estudi (1.016 associats en aquell moment) i fins al moment de cloure el període de recepció es van rebre 373 respostes, cosa que representa una taxa del 36,7 %, més que suficient per a extreure conclusions amb base científica. A més, la qualitat de la informació de les respostes resultava més que satisfactòria: eren escasses les preguntes on la taxa de no resposta fos notable i ben pocs els casos on es van detectar incoherències o respostes poc acurades.
 
L'estudi ha estat realitzat en les seves fases de recollida, tabulació i anàlisi de dades per l'Equip de recerca EPP del Departament de Sociologia i Anàlisi de les organitzacions de la Universitat de Barcelona, integrat per Josep Lluís C. Bosch, Jaume Farràs, Roser Santamaria i Joan Teixidor, amb els quals ha col·laborat en totes les fases un equip de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.


Barcelona, novembre de 2006-octubre de 2007