Conclusions Federació Galeusca 2012

Reunits a Donòstia els dies 26, 27 i 28 d’octubre del 2012, en el marc de l’encontre anual de la Federació Galeusca, les escriptores i els escriptors catalans, gallecs i bascos, al voltant del tema “Oralitat, allò que s’escriu per dir”, manifestem:
 

Primer. Que la literatura cal que tingui una presència més intensa en tots els nivells del sistema educatiu tenint en compte que el marc normatiu, i especialment les darreres reformes, que pretenen una recentralització regressiva, obvien l’existència de les literatures minoritzades de l’Estat.

Segon. L’exigència és extensiva al fenòmen de l’oralitat que, lluny de ser entesa només en la seva dimensió tradicional, persisteix com a realitat actual i amb capacitat d’adaptar-se a les noves tecnologies des de les experències més avantguardistes. En aquest aspecte, destaquem l’oportunitat de desenvolupar molt especialment les formes de la retòrica oral en l’àmbit de la formació i de la comunicació.

Tercer. Denunciem que els mitjans de comunicació d’àmbit estatal, com a reflex de la política activa de les estructures governamentals, neguen i invisibilitzen totes aquelles manifestacions literàries i culturals que es produeixen a les nostres nacions.

Quart. Reclamem de les institucions públiques un esforç afegit en la recuperació de la memòria col·lectiva, i molt en especial les experiències associades a les classes populars, que tenen escàs accés a l’espai públic. Igualment, convoquem tota la societat a implicar-se en aquesta tasca.

Cinquè. Enfront als continguts banals i evasius generats per les indústries i els mitjans de comunicació de masses optem per la incorporació i potenciació d’experiències culturals arrelades, compromeses i crítiques.

Sisè. Finalment, com a part que som de la societat que alimenta la nostra literatura, no estem al marge dels processos històrics que estan vivint les nostres nacions amb l’objectiu d’aconseguir les màximes cotes de sobirania. En aquest sentit continuarem treballant per tal d’assolir la plena normalitat de les nostres realitats nacionals i, en conseqüència, les nostres cultures i els nostres sistemes literaris.