Junta 1977

Composició i càrrec

Josep M. Castellet — Comissió gestora
Jaume Fuster — Comissió gestora
Avel·lí Artís-Gener, "Tísner" — Comissió gestora
Gonçal Castelló — Comissió gestora
Antoni Serra — Comissió gestora

Podeu consultar un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977.


Comissió consultiva