Galeusca

GALEUSCA és el nom que ha rebut l’encontre anual que del 1984 al 2008  han celebrat les Associacions d’Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans, d’aquí el nom de Gal - Eus - Ca

Aquests encontres van néixer per establir relacions entre els creadors literaris de les tres cultures minoritzades dins l’Estat espanyol, perquè es coneguessin, compartissin punts de vista i opinions i creessin un diàleg positiu enfront de situacions i problemes comuns.

La primera edició de Galeusca va tenir lloc a Barcelona, Sitges i Poblet (juny de 1984). Hi van participar més d’un centenar d’escriptors i escriptores i va tenir un fort caràcter reivindicatiu. S’hi va llegir a tall de conclusió el Manifest de Poblet. En la II República ja s’havien celebrat jornades similars.
 

+ Juny 1984. Recepció a l'ajuntament de Barcelona amb Alfonso Pexegueiro, secretari de l'Associació d'escriptors gallecs, Andu Lertxundi, president de l'A. d'escriptors bascos, Maria-Aurèlia Capmany, Josep M. Castellet, Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, i Josep M. Llompart, president de l'AELC.

 


Cronologia


1984 | I Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.
Organitzat per l'Associació d'Escriptors Catalans: Barcelona, Sitges i Poblet. (del 22 al 24 de juny). Manifest de Poblet

1985 | II Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: La Llei de la propietat intel·lectual. Relació de l'escriptor amb les administracions polítiques. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Bascos: Donostia (del 4 al 6 d'octubre).

1986 | III Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: Llengua i mitjans de comunicació.Organitzat per l'Associació d'Escriptors Gallecs: Baiona (Pontevedra, del 24 al 28 de setembre).

1987 | IV Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: L'escriptor i la llibertat. Relació entre Escriptors i empresaris. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Catalans: València (del 29 d'octubre a l'1 de novembre).

1988 | V Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: Influència del canvi polític en literatura. Noves infraestructures. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Bascos: Bilbo (del 2 al 5 de desembre).

1989 | VI Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: Per un renovat compromís de l'escriptorOrganitzat per l'Associació d'Escriptors Gallecs: Santiago de Compostel·la. (del 17 al 19 de novembre).

1990 | VII Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: Per un renovat compromísOrganitzat per l'Associació d'Escriptors Catalans: Mallorca. (de l'11 al 14 d'octubre).

1991 | VIII Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: Reflexió entorn l'assaig, la poesia i la novel·la contemporània. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Bascos: Pamplona. (del 31 d'octubre al 3 de novembre).

1992 | IX Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: La influència europea en les literatures de Galeusca. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Gallecs: Santiago de Compostel·la. (del 29 d'octubre a l'1 de novembre).

1993 | X Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: Els espais en la literatura. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Catalans: Tarragona. (de l'11 al 13 de novembre).

1994 | XI Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: El mestissatge en literatura. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Bascos: Gasteiz. (del 28 d'octubre a l'1 de novembre).

1995 | XII Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: L'emigració i l'exili en les literatures gallega, basca i catalana. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Gallecs: Galícia. (del 8 al 10 de desembre).

1996 | XIII Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: Escriure al segle XXI. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Catalans. Amb la col·laboració de l'A. d'Escriptors del Principat d'Andorra: Principat d'Andorra. (del 17 al 20 d'octubre).

1997 | XIV Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans. Tema: El viatge literari. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Bascos: Biarritz. (del 23 al 26 d'octubre).

1998 | XV Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans. Tema: Arts plàstiques i literaturaOrganitzat per l'Associació d'Escriptors Gallecs: Santiago de Compostel·la. (del 6 al 8 de novembre).

1999 | XVI Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans. Tema: La globalització i les literatures. Organitzat per l'Associació d'Escriptors Catalans: Castelló de la Plana i Morella. (del 4 al 7 de novembre). Podeu consultar-ne les Ponències.

2000 | XVII Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.Tema: La globalització Organitzat per l'Associació d'Escriptors Bascos: Lekeitio. (del 12 al 15 d'octubre).

El meu amic el mar (Notes per a una visió d'urgència)

El meu amic el mar (Notas para una visión de urgencia)

El far de la meva vida

El faro de mi vida

El mar com herència

El mar como herencia
 

2001 | XVIII Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.
Tema: La lectura: un espai de creació.
Organitzat per l'Associació d'Escriptors Gallecs: Pontevedra (del 2 al 4 de novembre).

2002 | XIX Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.
Tema: Rompre fronteres
Organitzat per l'Associació d'Escriptors Catalans: Palma (del 8 al 10 de novembre).

Pots consultar les Ponències i les Antologies.

2003 | XX Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.
Tema: Memòria i història: Memòria del segle XX: guerres i postguerres
Organitzat per l'Associació d'Escriptors Bascos: Gernika (del 31 d'octubre al 2 de novembre).

Pots consultar les Ponències i les Antologies.

2004 | XXI Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.
Tema: La ciutat i la paraula
Organitzat per l'Associació d'Escriptors Gallec: Ourense (del 29 d'octubre a l'1 de novembre).

Pots consultar les Ponències i les Antologies i les Conclusions.

2005 | XXII Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.
Tema: Tradició i dissidència
Organitzat per l'Associació d'Escriptors Catalans: Girona (del 10 al 13 de novembre).

Pots consultar la Pesentació, el Programa, les Ponències, les Antologies i les Conclusions.

2006 | XXIII Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.
Tema: El tabú
Organitzat per l'Associació d'Escriptors Bascos: Iruña (de l'1 al 4 de novembre).

Pots consultar la Presentació, el Programa Galeusca 2006, les Ponències, les Antologies i les Conclusions.

2007 | XXIV Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.
Tema: L'imaginari en la literatura
Organitzat per l'Associació d'Escriptors Gallecs: Lugo-Mondoñedo (de l'1 al 4 de novembre).
Pots consultar la Presentació, el Programa Galeusca 2007, les Ponències, les Antologies i les Conclusions

2008 | XXV Encontre d'Escriptors Gallecs, Bascos i Catalans.

Tema: La literatura i el paisatge del jo
Organitzat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana: València (del 6 al 9 de novembre).

Podeu consultar la Presentació, el Programa Galeusca 2008, les Ponències, les Antologies i les Conclusions.