Bases del Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana

Cronologia de guanyadors del Premi Jaume Fuster.Convocat  per  l’Associació  d’Escriptors  en  Llengua  Catalana,  es  regeix  per les següents bases:

Primera
. El  Premi  s’atorga  a  tota  una  trajectòria  literària  i  és  purament honorífic.
 
Segona. Els candidats són tots els escriptors en  llengua catalana, vius en el moment  de  convocar  el  premi  i  que  no  hagin  estat  guardonats  amb  aquest premi.
 
Tercera. L’elecció es decidirà per votació oberta a tots els socis en plenitud de drets.
 
Quarta. El  veredicte  s’establirà  en  dues  rondes  de  votacions.  La  primera ronda  serà  oberta:  no  hi  haurà candidats  ni  preselecció.  Passaran  a  la segona  ronda  els  tres  noms  més  votats  a  la  primera.  Aquest  nombre  es pot  augmentar  en  cas  d’empat.  No  es  farà  públic,  però,  el  nombre  de  vots aconseguits en la primera volta.
 
Cinquena. Les votacions podran realitzar-se per correu postal o a través de la pàgina web, sempre amb la identificació del soci que vota. No es farà públic, però, el nombre de vots aconseguits en cap de les dues rondes.
 
Sisena. El Premi serà anunciat i lliurat en una data propera al Dia del Llibre.