Bases dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians

Cal que les obres siguen originals. No seran preses en consideració les reedicions, reimpressions, adaptacions ni traduccions. No podran premiar-se tampoc les antologies ni obres completes, amb l'excepció de les antologies d'obres o autors inèdits. En aquest sentit, cal tenir en compte que:

a) Si són obres que abans no havien estat publicades en llibre (revistes, internet…) es consideraran com una primera edició i podran ser premiades.

b) Si unes obres completes inclouen un llibre inèdit, aquest es podrà premiar.

Els premis seran concedits a llibres d'escriptors valencians publicats durant l'any anterior al de la convocatòria del premi.

Els jurats rebran els llibres que els remeten les editorials que ho desitgen. Tanmateix, cal que tinguen en compte, en la mesura que siga possible, la totalitat d'obres publicades. Si algun membre del jurat coneix una obra que no haja tramés l'editorial i considera que hauria de ser tinguda en compte pel jurat, ho podrà comunicar als altres membres abans de la reunió de la deliberació.

El premi es pot concedir pòstumament.

Consulteu la cronologia de guanyadors dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians.