'Capicua', un pont entre les lletres catalanes i portugueses