Anostrar la singularitat «quell merdé hurrible de la traducció»