Cop de cua va, cop de cua ve

Maite Muns

Parlem d’un llogaret
amb un grapat
de bèsties i bestioles
molt ben avingudes…

Publica L'Art de la Memòria