Circular núm. 13

març del 2000
 

ELS ASSOCIATS DE L'AELC MEMBRES DE CEDRO HAN REBUT PROP DE 3.500.000 PESSETES PER DRETS DE REPROGRAFIA DEL 1999

Durant el primer trimestre d'aquest any, CEDRO ha procedit a distribuir entre els seus membres associats de l'AELC, prop de 3.500.000 pessetes, per drets de reprografia sobre la liquidació definitiva que s'estableixi per al 1999. La majoria d'associats ha rebut el seu pagament corresponent mitjançant un xec nominal. Tot i que la quantitat és a compte de la liquidació del 1999, CEDRO deixarà probablement altres quantitats com a pagament definitiu en els casos d'aquells associats la liquidació dels quals no superi l'import rebut a compte. D'aquesta manera, tots els associats de l'AELC i CEDRO es veuran beneficiats amb uns mínims, al marge de les liquidacions de caràcte més baix.


ESCRIPTORS I EDITORS ES TROBEN PER PLANTEJAR QÚESTIONS DE FUNCIONAMENT EDITORIAL I CRITERIS PROFESSIONALS DE TRADUCCIÓ

Una comissió de l'AELC integrada per la Tresorera, Margarida Sugranyes, el Vocal Pau Joan Hernàndez i el Secretari, Andreu Sotorra, conjuntament amb membres de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC), s'ha entrevistat amb una comissió de representants del Gremi d'Editors de Catalunya i l'Associació d'Editors en Llengua Catalana per tractar temes puntuals de funcionament editorial que últimament han generat preocupació entre els escriptors. En la trobada es va acordar continuar mantenint periòdicament aquests contactes per fer el seguiment de temes analitzats, entre els quals es troben la descatalogació, la pèrdua de fons a les llibreries, la poca presència del llibre contemporani a segons quines biblioteques i, en l'aspecte més professional, alguns desajustaments detectats últimament en els criteris dels barems de traducció. En el primer cas, escriptors i editors van arribar a la conclusió de plantejar seriosament la qüestió de la descatologació i de crear un acord comú que no deixi de banda les institucions públiques. En el cas dels barems de tradució, els escriptors de l'AELC i l'ACEC elaboraran unes propostes per presentar als editors, propostes que posteriorment es discutiran.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.