Circular núm. 14

d'abril del 2000
 

L'AELC REFORÇA EL SERVEI D'ASSESSORAMENT DE CONTRACTES D'EDICIÓ DESPRÉS DE L'AUGMENT DE DEMANDES DELS ASSOCIATS

Últimament, les consultes d'associats i associades que volen signar contractes d'edició d'acord amb els models establerts han augmentat considerablement, sobretot en casos que el redactat no s'ajusta a les clàusules dels models de contractes que també es poden consultar en xarxa.

Per atendre millor aquesta demanda, l'AELC ha reforçat el servei i continua recomanant que, abans de signar un contracte, si no es té la certesa del que especifiquen les clàusules, es passin per consulta del servei d'assessorament atès que un contracte signat implica l'acord automàtic de les dues parts en allò que hi diu.

Malauradament, el servei de l'AELC constata sovint que, en molts casos, no es compleixen el mínims bàsics pactats entre editors i autors. És per això que donem a conèixer un extracte d'aquelles consultes que hem rebut últimament i que, sovint, són comunes a la majoria de contractes. En els casos que l'autor ho sol·licita, l'AELC s'adreça directament a l'editor implicat per reclamar-li el compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual i, en cas de resposta negativa o de reincidència en la mateixa pràctica, procedeix a fer públicament la denúncia a través dels seus mitjans de difusió.


Algunes de les irregularitats contractuals més habituals

- Falta de pagament dels Drets d'Autor.
- Descatalogació sense avís a l'autor ni donant l'opció d'adquirir el fons.
- Saldat de llibres sense previ avís a l'autor.
- Exclusivitat sistemàtica de l'editor en la traducció, amb un tant per cent d'agència excessiu i, la majoria de vegades, sense interès a promoure l'obra en altres llengües.
- Exclusivitat sistemàtica editorial en adaptacions audiovisuals i digitals, tot i que, la majoria de vegades, l'editor no té intenció ni mitjans per promoure l'obra en aquestes àrees.
- Coautoria amb traductors en casos de traduccions a llengües estrangeres.
- Exclusivitat en tots els suports (tapa dura, rústica, butxaca, quiosc, edicions escolars...)
- Percentatges a meitats en cas de royalties de Clubs de Lectors.
- Renúncia als drets de la venda a preu de saldat.
- Contracte superior a 15 anys, sota la fórmula «renovació d'any en any».
- Exclusiva de traducció i preferent en castellà sense determinar percentatges.
- Assimilació de l'editor com a agent per a futures traduccions.
- No especificar que figuri en lloc destacat el nom de l'autor del llibre.
- Absència del compromís de la declaració de tiratges editorials.
- Venda a través de clubs de lectors sense especificar els Drets d'Autor.


Contractes de textos a Internet, un nou cavall de batalla

Segons la Llei de Propietat Intel·lectual, els Drets d'Autor dels textos a la xarxa d'Internet només es poden gestionar a través de les entitats de gestió (CEDRO, a tot l'Estat espanyol). L'ensenyament per xarxa ha entrat textos de cursos virtuals. Molts d'aquests contractes són el mateix model dels d'edició en suport paper. L'AELC ha iniciat contactes amb els editors virtuals per alertar d'aquesta irregularitat i recomana als autors que revisin les clàusules corresponents perquè la signatura d'un contracte per a la xarxa que inclogui també el suport paper suposa la impossibilitat d'una posterior edició tradicional.Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.