Circular núm. 16

maig del 2000
 

L'ENTRADA DE 90 NOUS SOCIS A CEDRO SITUA L'AELC EN LA TERCERA ASSOCIACIÓ D'AUTORS EN NOMBRE DE MEMBRES DINS DE L'ENTITAT DE GESTIÓ DE DRETS

Durant el 1999 i fins ara, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha gestionat l'entrada de 90 nous adscrits a Cedro, d'entre els seus associats. Aquesta xifra, la més elevada en noves inscripcions de totes les associacions que integren Cedro, fa que l'AELC estigui actualment representada dins de l'Entitat de Gestió de Drets per prop de 340 associats (el 40% dels socis de l'AELC), i que l'associació d'escriptors catalans sigui la tercera formada per autors, pel que fa al nombre, dins els òrgans de govern de Cedro. Com se sap, aquesta entitat de gestió, que té com a finalitat principal vetllar per la recaptació de drets de reprografia a tot l'Estat espanyol, ofereix diversos avantatges als seus associats dels quals l'AELC informa puntualment a través d'aquestes circulars i les edicions de la Revista Digital.


MÉS DE 2 MILIONS DE CONSULTES ALS DIVERSOS DIRECTORIS DE LA PÀGINA WEB DE L'ALEC, DES DE LA SEVA PARTICIPACIÓ EN XARXA

Ara fa tres anys, la pàgina web de l'AELC apareixia a la xarxa per obrir un període de proves que la portaria, tres mesos després, a definir-se en dos grans blocs diferents però complementaris: una Revista Digital d'actualitat cultural amb atenció específica sobre el món de les lletres, i una base d'informació sobre la mateixa AELC, que inclou la primera iniciativa en català de pàgines d'autors.

En aquests tres anys, la pàgina web de l'AELC ha enregistrat 2.224.631 consultes als diversos directoris, que han estat fetes per prop de 350.000 visitants, el 35% dels quals s'hi han connectat des de fora dels Països Catalans. Com és sabut, l'accés més ràpid a la pàgina web de l'AELC es pot fer a través de l'adreça [http://www.escriptors.cat], però també a [http://www.catalanwriters.com], una clau que és molt utilitzada pels navegants d'altres llengües que fan una cerca espontània d'informació sobre literatura catalana.

La Revista Digital s'actualitza diàriament i el visitant hi troba d'una manera permanent la notícia més destacada del dia, diversos webs recomanats, la ressenya d'un llibre d'actualitat, la connexió amb una pàgina personal d'autor i un recull de pàgines noves sobre ofertes diverses.

La Tria de Premsa ofereix la possibilitat que el visitant tingui a l'abast amb un cop d'ull els titulars del dia relacionats amb la literatura i la possibilitat de llegir cadascun dels articles. També es pot entrar directament a les seccions de cultura dels diversos mitjans de comuniació catalans i a la dels mitjans internacionals més destacats. Així mateix té accés directe a les diverses seccions d'Opinió. Aquesta opció, si l'hagués de resseguir el navegant pel seu compte, mitjà per mitjà, li comportaria una inversió de temps —i de consum— considerable que s'estalvia amb una única connexió a la Revista Digital de l'AELC i amb notable rapidesa.

L'Agenda diària recull aquells actes més destacats i que la redacció de l'AELC rep de les diverses associacions i institucions per a la seva difusió. Però també pot accedir a la previsió d'agenda de les pròximes setmanes, a un directori amb connexió amb els diaris electrònics dels Països Catalans de Vilaweb (actualment prop de 75 mitjans), a una cartellera permanet de cinema i de teatre, i a les agendes de les institucions i universitats catalanes.

Des d'aquesta mateixa pàgina principal, es pot tenir coneixement del calendari d'activitats pròpies de l'AELC, es pot accedir a un directori d'adreces electròniques d'autors, una guia dels associats, un barem d'honoraris professionals, l'hemeroteca de Circulars Informatives, un catàleg permanent d'ofertes vigents amb carnet de soci, un directori amb referències per a residències internacionals d'escriptors, els models de contracte editorial tant de creació com de traducció i guionatge, l'accés a la sol·licitud de fòrums per a les campanyes Itineraris de Lectura i Al vostre gust, de la Institució de les Lletres Catalanes, un Panorama de la Literatura Catalana i accessos directes al cercador de premis literaris, ajuts a la creació, al Registres de Propietat Intel·lectual i l'edició diària del Diari Oficial de la Generalitat (DOG).

En l'apartat de Set Dies, el visitant troba durant tota la setmana els corresponents suplements literaris dels mitjans de més difusió en cada literatura i els principals magazines (Avui, La Vanguardia, El Periódico, Le Monde, Lire, The Times, CNN, El Temps, El País, El País de las Tentaciones, Ciberp@is i un directori d'altres Magazines Internacionals de Llibres).


Molt més contingut, però seleccionat

Pel que fa als directoris generals de fons informatiu de l'AELC, la pàgina web està estructurada en set blocs principals: «Què és l'AELC?«, que fa un recorregut per la història, la cronologia, les diverses juntes, els moviments de socis, socis adherits i socis d'honor i els estatuts fundacionals. En l'apartat de Serveis s'inclou el catàleg de publicacions de l'AELC i una antologia dels Premis Cavall Verd i dels Escriptors Valencians que convoca l'AELC. L'apartat d'«Altres Notícies» recull l'hemeroteca de totes les notícies difoses per la Revista Digital de l'any en curs i un resum de l'any anterior. La Revista Literatures presenta els abstracts en anglès i català dels Quaderns Divulgatius de l'AELC, a banda d'altres articles de difusió que es creuen interessants.

Els directoris d'«Autors» i el de «Vincles Recomanats» són dos dels més consultats del fons de la pàgina de l'AELC. El primer perquè dóna accés, en aquest moment, a un centenar de pàgines personals d'autors clàssics i contemporanis que, a la vegada, contenen una àmplia informació sobre la seva bibliografia, a part d'arxius gràfics i comentaris sobre la seva obra. El segon perquè creix progressivament amb nous links. A hores d'ara integren 22 classificacions temàtiques (Associacions professionals, Biblioteques, Buscadors generals, Catàlegs bibliogràfics, Cinema, Diaris, Editorials, Institucions, Llibreries, Museus i galeries, Música, Ràdio i Televisió, Revistes culturals, Teatre, Universitats... En conjunt prop de 3000 links amb altres pàgines que, a la vegada, contenen altres centenars de connexions.

Però la quantitat no és l'objectiu de la pàgina de l'AELC. En tres anys, s'ha procedit a seleccionar tot allò que es creu que pot anar configurant un espai de recerca de caràcter monogràfic i, sobretot, d'utilitat pràctica per al visitant i sempre amb l'objectiu de la difusió de les lletres catalanes i l'intercanvi amb altres literatures.

La resposta fins ara es pot considerar positiva: la mitjana actual és d'unes 200.000 pàgines cada mes que realitzen uns 30.000 visitants. I la incorporació de nous navegants és constant des dels punts més remots de l'univers digital.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.