Circular núm. 19

setembre del 2000
 

L'AELC REFORÇA EL SERVEI D'ASSESSORAMENT DE CONTRACTES D'EDICIÓ

Davant la creixent demanda d'assessorament de molts associats a l'hora de signar els seus contractes d'edició, i en previsió de les irregularitats que en molts casos encara s'hi detecten, a pesar dels models vigents acordats entre els Gremis d'Editors i les Associacions d'Escriptors, que es poden consultar en xarxa, l'AELC reforça el Servei d'Assessorament de contractes d'edició. Aquells autors interessats cal que, prèviament, es posin en contacte amb la secretaria de l'AELC per acordar dia i hora de consulta personal, si és el cas, o bé que facin arribar abans per correu o per fax una còpia del seu contracte perquè sigui revisat. Posteriorment se'ls enviarà la resposta amb el resultat de la revisió. L'AELC garanteix la confidencialitat d'aquest servei, que no implica la gestió amb l'editorial, sempre que no hi hagi uns fets de causa major que obliguin a fer-ho en defensa dels drets de l'autor, ja sigui directament o amb el pertinent assessorament juríric de l'advocat J. E. Roig Santacana.


CONVENI AMB L'ASSESSORIA FISCAL I TRIBUTÀRIA CRES MARTÍN

Fruit d'un acord amb l'assessoria Cres Martín, tècnic tributari i assesor fiscal, aquells associats que vulguin realitzar consultes especialitzades de caràcter laboral o que vulguin encarregar les seves declaracions de renda, ho poden fer personalment amb l'avantatge d'un 10% de bonificació. En el cas que alguna de les consultes entri dins el camp professional de l'AELC, poden abans posar-se en contacte amb el Servei d'Assessorament per vehicular-la, sense cap cost. Trobareu les dades de Cres Martín en l'apartat de catàleg d'ofertes.


CEDRO RETOCA ELS ESTATUTS DE CARA A LA GESTIÓ DE PROTECCIÓ DELS DRETS DIGITALS

La finalitat principal de CEDRO, segons els seus Estatuts, és la protecció i la gestió col·lectuva dels drets de propietat intel·lectual de caràcter patrimonial d'autors, editors i altres beneficiaris d'obres impreses, divulgades tant en suport analògic com digital, en suport paper, electrònic o qualsevol altre i qualsevol que sigui la manera com es presentin per a la seva explotació (llibre, opuscle, fulletó, partitura i altres documents unitaris, tant si es publiquen en un o en diversos volums). També inclou les publicacions periòdiques, és a dir, diaris, semanaris, revistes, butlletins i altres documents editats regularment o no. I, finalment, llibres o en general text electrònic, tant en suport material (CD-Rom, DVD, CD-I) o qualsevol altre, inventat o per inventar, accessible en xarxa com pàgines web i, en general, servidors. Com hem informat en anterior ocasions, l'AELC és actualment la tercera associació d'autors, en nombre de membres, dins els òrgans de gestió de CEDRO.


Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.