Circular núm. 22

gener del 2001
 

L'AELC OBRE UN ALTRE PERÍODE D'ENCÀRREC DE PÀGINES WEB D'AUTOR PER AL 2001 AMB NOUS AVANTATGES PER ALS ASSOCIATS

En aquesta nova etapa, aquells associats i associades interessats a encarregar la seva pàgina web es beneficiaran a partir d'ara de la gratuïtat del manteniment i l'actualització, servei que l'AELC assumeix directament, comptant sempre amb la informació que periòdicament vagi facilitant cadascun dels autors en xarxa. El catàleg de pàgines web es continuarà ampliant durant el 2001 atenent el progressiu augment de visitants que, principalment des de centres educatius, biblioteques i universitats, tant dels Països Catalans com d'arreu del món, consulten els diversos directoris que es troben en cadascuna de les pàgines d'autor. Les dades més recents situen la mitjana en més de 50.000 visitants mensuals que realitzen també una mitjana de 300.000 consultes cada mes a diversos apartats. Totes aquestes visites es canalitzen a partir de la pàgina principal de l'AELC, d'actualització diària i ampliada constantment amb més serveis de consulta, tant professional com d'estricta actualitat literària. Cadascuna de les pàgines, però, a més de trobar-se en la majoria dels buscadors internacionals, disposa d'una adreça personal independent dins el conjunt del directori d'Autors.

EL REPARTIMENT DE DRETS DEL 2000 DE CEDRO ALS SEUS MEMBRES ES FARÀ L'ABRIL PER UNIFICAR ELS DOS PAGAMENTS ANUALS EN UN DE SOL

Tal com CEDRO ha comunicat directament als associats i associades de l'AELC, que són també membres d'aquesta entitat de gestió de drets reprogràfics, a partir d'ara el pagament corresponent a la recaptació anual es farà el mes d'abril. D'aquesta menera CEDRO vol evitar fer un primer pagament a compte i un segon pagament per la diferència (a vegades d'un import no prou elevat per tramitar en xec o transferència). Amb aquesta nova modalitat, tots els membres de CEDRO rebran en un únic pagament la quantitat mínima establerta anualment més, si s'escau, la diferència que els correspongui.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.