Circular núm. 24

març del 2001
 

NEIX L'ESPAI DE LLETRES, UN PROJECTE ENTRE ELS ESCRIPTORS CATALANS I EL PATI LLIMONA, AMB EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

A partir de les propostes del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona, presentat el 1999, després de diverses sessions de treball entre rerpresentants de les associacions d'escriptors catalans, de l'Institut de Cultura de Barcelona i del centre cívic Pati Llimona del districte de Ciutat Vella de Barcelona, l'AELC ha entrat a formar part d'un conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i les diverses associacions d'escriptors per dotar d'activitat literària el que s'anomenarà l'Espai de Lletres, amb seu al centre cívic Pati Llimona, situat al c/ Regomir núm. 3, de Barcelona.

Segons aquest conveni, els objectius principals del projecte són dinamitzar en un espai cultural els projectes i activitats dels escriptors, traductors, assagistes, guionistes i dramaturgs catalans; elaborar conjuntament un programa d'actes propi trimestral que reculli totes aquelles accions de caràcter literari que proposin les associacions; treballar per elaborar un espai de treball comú al voltant de les lletres entre el Centre Cívic Pati Llimona i les associacions perquè aquestes actuïn com a assessores del projecte.

Per tal que es pugui fer el seguiment de l'Espai de Lletres es crearà un consell coodinador, integrat per dos representants de cadascun dels organismes presents en el conveni: l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, el Districte de Ciutat Vella, el Centre Cívic Pati Llimona i les diverses associacions d'escriptors.

La direcció del projecte és assumida per aquestes associacions i els representants institucionals garantiran la seva implicació i el seguiment quotidià.

L'acceptació d'aquest acord implica la possibilitat que l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana disposi dels espais físics del centre cívic Pati Llimona per a aquelles trobades o actes, tant de caràcter intern com públic, i la participació en el programa col·lectiu de l'Espai de Lletres, paral·lel al programa d'activitats i publicacions propi que l'AELC ja realitza arreu dels Països Catalans.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.