Circular núm. 26

d'abril del 2001
 

LES CONSULTES PROFESSIONALS FETES AL SERVEI D'ASSESSORAMENT CONTINUEN POSANT DE MANIFEST LES IRREGULARITATS CONTRACTUALS ENTRE AUTORS I EDITORS

Durant el primer trimestre del 2001, una vintena de consultes professionals dels associats han estat ateses pel Servei d'Assessorament de l'AELC, la majoria sobre qüestions contractuals i també sobre l'aplicació de la Llei de Propietat Intel·lectual. Les consultes responen a la incògnita sobre la legalitat o il·legalitat d'algunes de les clàusules dels contractes.

Generalment no es pot dir que hi hagi il·legalitats en els contractes editorials però sí un abús a l'hora d'aplicar la Llei de Propietat Intel·lectual que repercuteix en la protecció de l'obra de l'autor. Tot i així, l'AELC continua detectant entre les irregularitats, d'una manera majoritària, aquestes:

1) Fer constar en un contracte la publicació d'una obra per part de l'editor dins un marge de termini superior al que marca la llei.

2) Pensar que la Propietat Intel·lectual de l'obra pertany a l'organitzador d'un premi literari (en algun cas fins i tot manifestat en les Bases del premi).

3) Incompliment de la comunicació puntual de les liquidacions anuals d'una obra. En casos extrems, alguna editorial no ho comunica mai, tot i l'obligació de la llei, i per tant, l'autor desconeix si ha de percebre drets.

4) Irregularitats en la percepció de drets d'autor per part d'alguna editorial que no compleix les liquidacions mai.

5) Destrucció d'un llibre i descatalogació sense oferir abans a l'autor l'opció de recuperar-ne l'existència o una part.

6) Presentació del contracte d'edició un cop publicat el llibre.

 

Altres consultes es refereixen a acords verbals de tota índole que no es compleixen. Pèrdua d'originals presentats a llegir a les editorials i no retornats mai. Extensió de la cessió de drets en suport llibre a audiovisuals, teatre, digitals, etc. Cessió a altres formes d'edició sense especificar el tant per cent de drets de l'autor. O incorporació d'una clàusula d'obligatorietat en què l'editor es transforma en agent de l'autor per a la traducció a altres llengües amb un tant per cent de drets d'agència excessius.

Per sol·licitar assessorament sobre aquestes i altres qüestions contractuals, només cal sol·licitar-ho a la secretaria de l'AELC que passa la consulta al servei corresponent (contractual, fiscal, legal). El servei és gratuït per als associats de l'AELC i garanteix la confidencialitat de l'autor i l'editorial en tots els casos.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.