Circular núm. 29

setembre del 2001
 

ASPECTES SOBRE ELS DRETS D'AUTOR I LA LLEI DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL, ENTRE LES CONSULTES MÉS RECENTS DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT FISCAL I CONTRACTUAL DE L'AELC

Durant l'últim trimestre, el Servei d'Assessorament fiscal i contractual que l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ofereix als seus associats ha atès una vintena de consultes que recullen conflictes o dubtes com aquests: com assumir una subvenció institucional amb el compromís que l'autor esdevingui editor del llibre subvencionat; conveniència de donar-se d'alta de l'IAE per a un autor; modalitats vigents de declaració a Hisenda de subvencions i premis; conveniència de sol·licitar algun permís per traduir una obra quan els drets ja són de domini públic; conflicte sobre la poca difusió editorial dels llibres de mots encreuats sense permís de l'autor; consulta sobre el control de tiratge; consulta sobre un error a televisió en la indicació d'un nom d'autor en un programa de llibres; i consultes diverses sobre diferents punts de continguts de contractació. En tots els casos, l'AELC ofereix l'assessorament corresponent i la derivació cap a l'especialista o l'organisme idoni si és necessari.


LES SECCIONS DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL, CRÍTICA, GÈNERE, TRADUCCIÓ I TEATRE PROTAGONITZEN LES TERTÚLIES PROFESSIONALS DEL MES D'OCTUBRE

Aquest nou cicle que tindrà lloc tots els dimarts, a les 19:30 h, a partir del 2 d'octubre, al Centre Cívic Pati Llimona / Espai de Lletres i comptarà amb un moderador que conduirà la conversa entre els associats i associades que vulguin participar amb les seves aportacions en una o totes les seccions. El cicle pretén fer una anàlisi de les necessitats, dels conflictes i de les prioritats de cada àmbit literari, a partir de la realitat dels mateixos autors. Posteriorment, les conclusions de cada secció es recolliran per debatre en una trobada general. El cicle continuarà el novembre i desembre amb la convocatòria de les altres seccions que integren el teixit associatiu de l'AELC.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.