Circular núm. 30

novembre del 2001
 

ELS ESCRIPTORS FAN ARRIBAR AL PARLAMENT EUROPEU LES SEVES REIVINDICACIONS

Els escriptors de les diverses associacions europees, que van participar els dies 16, 17 i 18 de novembre en la segona edició del Fòrum Mediterrani Mare Nostrum, organitzat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'Associació Col·legial d'Escriptors i l'European Writer's Congress, després de debatre les ponències i comunicacions presentades sobre drets d'autor i el paper de les associacions d'escriptors, van aprovar un document que serà presentat al Parlament Europeu i als membres representants dels governs de la Unió Europea.

De les diverses reivindicacions que conté el document, destaquen la necessitat d'elaborar uns acords plausibles en l'aplicació del copyright dels autors en els drets protegits sota l'epígraf de l'educació i la informació per a ús d'institucions públiques i empreses, la urgència d'elaborar uns drets contractuals que garanteixin el respecte inalienable dels drets morals a través d'un contracte —negociat col·lectivament entre les associacions d'escriptors i les empreses i institucions—, que garanteixi la remuneració per a cada tipus de drets. Finalment, els escriptors reclamen una Comissió específica dins la Comissió europea que administri els ingressos i pagaments dels drets electrònics només a través de les societats de gestió.

A més de les reunions específicament tècniques, que van reunir experts en drets d'autor de tot Europa, el Fòrum Mediterrani Mare Nostrum va dedicar també sessions estrictament literàries, en què destaquen sobretot les que tingueren lloc al llarg del divendres dia 16 sobre les relacions entre cinema i literatura i també entre les diferents literatures mediterrànies, amb la participació, entre altres, dels autors Jaume Cabré, Ferran Cremades, Xavier Pérez Torio i Quim Monzó, així com també dels escriptors i guionistes Petros Markaris (col·laborador habitual del director de cinema Teo Angelopoulos), Jean-Claude Carrière (conegut per les seves col·laboracions amb Luis Buñuel), Vincenzo Cerami (col·laborador, entre altres, de Roberto Benigni) i el crític de cinema Juan Miguel Company.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.