Circular núm. 40

novembre del 2002
 

CONCLUSIONS APROVADES AL XIX GALEUSCA

Us transcrivim l'escrit de les conclusions aprovades pels assistents al XIX Galeusca celebrat entre el 7 i el 10 de novembre d'enguany a Palma. Escrit que parteix de les ponències de les 4 sessions i de les discussions i propostes successives que es van produir i que recull la intenció de donar un nou impuls a les relacions entre les associacions d'escriptros gallecs, bascos i catalans, tal com es desprèn del títol d'aquesta edició del Galeusca «Rompre fronteres», i també de les diverses activitats celebrades aquests dies.

En primer lloc recollim la idea de crear un espai de relació a través de la xarxa telemàtica. És a dir: crear un «espai Galeusca» dins els respectius webs que serveixi per donar impuls a una relació continuada entre nosaltres; un espai que contingui informació sobre les traduccions realitzades entre llengües basca, gallega i catalana i, també, a d'altres llengües. En segon lloc que potenciï d'altres informacions literàries a través de vincles; és a dir que creï xarxa. El primer que es podrà consultar serà l'antologia de textos literaris que s'ha presentat en aquest Galeusca i les ponències llegides. És potser un primer pas per a un futur més en comú que caldrà anar definint, però no és pas poca cosa.

L'altra constatació important d'aquest Galeusca ha estat l'anàlisi de la nova situació mundial, de l'anomenada «globalització del mercat» i com a conseqüència la necessitat, no ja de continuar traduint obres de qualitat a les nostres respectives cultures, sinó de ser traduïts, ara nosaltres, a les literatures predominants o literatures amb estat. Una altra manera de «Rompre fronteres». En aquest sentit, l'experiència en aquesta legislatura del Govern Balear, interessant i de resultats tangibles, sembla una via a imitar. Per tant, volem posar en relleu la necessitat que els nostres governs organitzin institucionalment campanyes similars per avançar en aquesta direcció. Una línia que obre perspectives per obtenir els nostres objectius.

Lluny de complexos, cal una política decidida de traduccions que no deixi aquest fet només a les iniciatives personals, tot i el seu valor.

Molts d'altres aspectes han estat tractats:
A quines llengües cal traduir? Quin paper té la traducció al castellà? Quins models de traducció tenim? L'escriptor-traductor, el traductor professional, etc. Temes que haurem de tractar en edicions posteriors.

De moment, però, tirem endavant aquesta xarxa que ens permet obrir una nova etapa en els Galeusca.

Monestir de Santa Maria de la Real
Palma (Mallorca), 10 de novembre de 2002


Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.