Circular núm. 42

d'abril del 2003
 

EN ESTUDI LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Des de fa uns mesos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del govern d'Espanya prepara canvis en alguns dels articulats de la llei de Propietat Intel·lectual de l'11 de novembre de 1987, modificada i ampliada l'abril de 1996. Els canvis que ara es proposen es refereixen sobretot a l'adaptació de les noves tecnologies (llibres digitals, llibres en xarxa, etc.) al marc de la Llei, per tal que quedin protegits els drets dels autors i editors, i per tal d'acomplir els mandats emanats de la Directriu europea per a tots els països i estats membres de la UE.

Des del primer moment l'AELC hi està treballant. Ho fa en dos nivells: d'una banda, a través de l'entitat de gestió CEDRO pel que fa a la protecció dels drets d'autors en les reproduccions digitals i reprogràfiques de les seves obres. En aquest sentit cal dir que, de moment, s'han obtingut algunes petites victòries sobre el redactat del primer avantprojecte de la Llei. Per exemple, en un principi es pretenia que aquelles reproduccions de llibres destinades a «finalitats educatives o d'investigació científica» quedessin exemptes de qualsevol cànon econòmic i ara, en el redactat del segon avantprojecte, s'ha suprimit aquesta clàusula que hauria donat via lliure a universitats, centres d'ensenyament, etc., a fotocopiar sense restriccions.

Pel que fa a les biblioteque, en què al primer avantprojecte se'ls eximia de qualsevol cànon econòmic, s'ha atès una part de les reivindicacions promogudes a través de CEDRO: limitar aquesta excepcionalitat només a les biblioteques públiques i no considerar-hi les biblioteques privades. No és la millor solució, però és més del que es proposava en un inici.

L'altre nivell en què l'AELC treballa —juntament amb totes les altres associacions d'escriptors de l'Estat— és per intentar introduir altres esmenes que afecten directament l'articulat tradicional de la llei. Una proposta d'esmenes que tracten de la necessitat que hi hagi uns barems mínims acordats per als traductors, que es troben en una situació precària de desatenció econòmica, i sempre a mercè de les tarifes que imposa cada editorial. Se sol·licita que siguin les associacions representatives dels autors i els editors les que fixin unes tarifes mínimes a partir de les quals es puguin establir uns barems que indefectiblement hagin d'acomplir els contractes d'edició, així com també, entre altres, l'obligotarietat de numerar i segellar tots els exemplars per garantir el control de tirada de les edicions.

En aquests moments, des de les associacions d'escriptors de l'Estat s'estan estudiant totes les esmenes preparades per l'advocat Mario Sepúlveda, especialista en drets d'autor i amb qui l'AELC està col·laborant des de fa uns mesos, sobretot des que els nostre Soci d'Honor i estimat Joan-Enric Roig Santacana ha deixat pràcticament d'exercir com a advocat, per tal de gaudir d'un descans laboral més que merescut.

Aquest ha estat el primer pas. El següent serà el de fer arribar personalment aquestes reivindicacions tant al Ministeri com als diferents grups parlamentaris. Si bé algun grup parlamentari s'ha interessat per l'opinió que ens mereix l'actual avantprojecte de llei, hem de dir també que l'actitud del govern d'Espanya ha estat d'indiferència manifesta i només s'ha dignat contactar amb les associacions rerpresentants dels escriptors de l'Estat quan ha rebut una protesta formal i enèrgica signada pels presidents de totes ells.


Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a  aelc@escriptors.cat.