Circular núm. 5

juny del 1999
 

LA SECCIÓ DE JOVES ESCRIPTORS ESTABLEIX ELS SEUS OBJECTIUS PRIORITARIS

Un cop creada la Secció de Joves Escriptors de l'AELC, una comissió n'ha elaborat els objectius prioritaris i s'han continuat les converses iniciades els últims mesos amb l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana (AJELC) per mantenir lligams de col·laboració entre els dos organismes. L'AJELC i l'AELC han creat una comissió d'enllaç que permeti vehicular el pas dels joves escriptors sense obra publicada, mitjançant la qualitat de soci adherit, a aquells que es vulguin integrar a la Secció de Joves Escriptors de l'AELC i tenir accés als seus avantatges sempre que compleixin les condicions establertes, que es poden consultar en el directori d'Internet.

1. Formació
1.1 Cursos de formació en diversos àmbits: (guionatge, traducció, infantil i juvenil, assaig, narració, poesia, dramatúrgia, biografia, ciber-narrativa, diberpoesia, conte, crítica, didàctica...).
1.2 Assessorament en ajuts i beques de formació.
1.3 Organització de rutes relacionades amb la literatura.
1.4 Tècniques editorials.
1.5 Integració en les activitats de l'AELC.
1.6 Vinculació amb universitats i altres convenis de l'AELC.

2. Assessorament literari i editorial
2.1 Comitès de lectura de textos originals formats per autors reconeguts.
2.2 Assessorament en el procés d'edició.
2.3 Defensa dels drets professionals dels joves autors.
2.4 Relacions contractuals amb editors.

3. Intercanvis i relacions
3.1 Amb joves escriptors dels Països Catalans.
3.2 Amb joves amb obra publicada i no publicada (adherits).
3.3 Amb autors reconeguts.
3.4 Amb altres agrupacions de joves europeus (EWC).
3.5 Amb fòrums artístics, i interrelació amb altres arts (intercanvis amb joves actors, joves periodistes, joves cineastes, joves fotògrafs, joves dissenyadors, joves del sector audiovisual...).
3.6 Implicació en el projecte Universitat Mediterrània de les Arts.
3.7 Presència de joves escriptors en el Fòrum Universal de les Cultures 2004.
3.8 Presència a la Institució de les Lletres Catalanes.
3.9 Presència als Consells de Joves.

4. Difusió
4.1 IESecundària: Cicle d'escriptors joves-lectors joves.
4.2 Biblioteques: Presentació de joves escriptors.
4.3 Mitjans de comunicació.

5. Publicacions
5.1 Pàgina Internet de l'AELC (Subpàgina Joves Escriptors).
5.2 Edició d'un Quadern Divulgatiu anual.
5.3 Circulars informatives.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.