Circular núm. 52

juny del 2006
 

MÉS SOBRE ELS DRETS D'AUTOR EN EL PRÉSTEC BIBLIOTECARI. CAMPANYA CONTRA L'INCOMPLIMENT DE LA DIRECTIVA EUROPEA.

Coincidint amb la diada de Sant Jordi l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya van tornar a assenyalar l'incompliment de la Directiva europea sobre el reconeixement dels drets d'autor en el préstec bibliotecari per part de l'Estat espanyol.

No sols el Ministeri d'Educació i Cultura espanyol prefereix assumir les sancions comunitàries previstes abans de complir i fer complir aquesta Directiva sinó que en aquests moments s'alça una campanya per part d'alguns mitjans públics que amb arguments demagògics tracten de confondre encara més l'opinió pública i d'obtenir un aval a través d'una subscripció pública contra aquest compliment.

En pro de la defensa dels drets professionals l'AELC vol assenyalar:

1. Que, des d'una sensibilitat cultural progressista, el reconeixement del dret d'autor en el préstec bibliotecari no s'hauria d'utilitzar com a amenaça contra els lectors, els quals en cap cas no han de contribuir a sufragar el pressupost de les biblioteques, de la mateixa manera que en un Estat de Dret els particulars no sufraguen directament els honoraris dels funcionaris o el cost dels serveis de la sanitat pública.

2. Que, efectivament, el reconeixement del dret d'autor en el préstec bibliotecari s'ha de dotar mitjançant el corresponent increment del pressupost de les biblioteques; però que és tasca d'una Administració sensible a la cultura, respectuosa de la legalitat i en sintonia amb la majoria dels països europeus, dotar amb equitat i justícia aquests serveis públics.

 

I per això l'AELC demana als seus associats que participin activament en la campanya a favor del compliment per part de l'Estat espanyol de la directiva europea. Sols demanem el que es troba èticament i legalment contemplat per la Comunitat europea. I denunciem el comportament indigne de culpabilitzar els autors i autores d'un dret reglamentat per la Comunitat Europea. És curiós que l'argument d'acostar-nos a normatives d'altres països europeus de cara a un progressisme general que ens cal aconseguir -emprat per l'administració en molts altres temes-, en aquesta ocasió s'utilitzi demagògicament per dir que és contrari a la difusió de la cultura perquè podria recaure en els lectors directament o en els pressupostos de les biblioteques.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.