Circular núm. 54

maig del 2007
 

LA RENEGOCIACIÓ DELS CONTRACTES D'EDICIÓ

En els darrers temps, l'Associació ha anat rebent queixes, reclamacions i peticions d'assessorament pel que fa al redactat dels contractes d'edició que els proposaven els editors. Com que el volum i la casuística resultaven alarmants es va decidir realitzar un estudi de la situació contractual en el món editorial que ens és més proper, el català.

Ara fa un any, doncs, vam demanar a diversos associats que ens facilitessin els seus contractes d'edició –tant d'obra original com de traducció, en edició inicial en català però també en alguns casos de castellà– signats en els darrers cinc anys. A partir del centenar de models diversos que es van recollir en entrevistes personals, es va fer primerament un estudi comparatiu del clausulat. Un cop enllestida la tasca de reorganització i contrast dels diversos aspectes, el vam passar al nostre assessor jurídic, que va elaborar un complet informe, que estableix fins a quin punt, i en termes generals, els editors estan forçant la interpretació de la Llei de la Propietat Intel·lectual de manera de vegades fins i tot abusiva i, sovint, fregant la alegalitat.

Davant d'això vam demanar a la Federació de Gremis d'Editors –amb qui es va signar el 1989 el conveni de contractes-marc–, el Gremi d'Editors de Catalunya i l'Associació d'Editors en Llengua Catalana una reunió per plantejar-los el tema i els resultats del nostre estudi. El 19 d’abril, finalment, vam tenir la primera reunió amb el Gremi d'Editors de Catalunya, en qui havien delegat les altres dues entitats, representat per Daniel Fernàndez, Julián Viñuales i Segimon Borràs. La reunió, en un clima prou cordial i amb voluntat d'arribar a una futura entesa, va consistir en una primera avaluació del nostre estudi, que els vam lliurar, i hi ha haver acord que el marc contractual pactat fa gairebé 20 anys estava superat i defasat i que calia anar a un nou acord.

Hem començat, doncs, el procés per a l'elaboració d’un nou contracte-model, que en aquesta ocasió, però, voldríem que anés acompanyat d'una normativa adjunta fixant criteris i possibilitats pel que fa a tots els aspectes negociables del contracte (per exemple, que pel que fa a percentatges, durades, llengües, drets cedits, etc, s’establissin criteris o forquilles amb mínims raonables). Val a dir que per part dels representants dels editors es va insistir força que encara que arribem a un pacte i ells recomanin el model als seus associats no hi ha la possibilitat d'imposar-lo, ja que ni ells ni nosaltres som un col·legi professional i, per tant, tots els associats –d'ambdues bandes– poden o no utilitzar-lo.

Tanmateix van estar d'acord amb la nostra posició que, si només hi ha les recomanacions vagues anteriors, aquest futur model acabaria essent tan inoperant com l'anterior i, a curt o mig termini tornarien a sorgir les discrepàncies. Això, lamentablement, potser ens abocaria, com a única sortida, a emprendre una campanya de denúncies judicials de contractes amb clàusules abusives i/o alegals, per tal que els jutges en declarin la nul·litat. Òbviament, tots estàvem d'acord que no era la millor manera i que caldria establir mecanismes arbitrals pactats per evitar el recurs a la justícia ordinària, lenta i cara.

En resum, s'ha iniciat un procés que serà lent i complicat però que és absolutament necessari, i es farà a partir del nostre estudi sobre la realitat contractual. De manera immediata hem invitat l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya a incorporar-se a la negociació, ja que ells havien iniciat contactes semblants, més genèrics, amb el Gremi per parlar també de problemàtiques contractuals, a la recerca de fórmules que resolguin els conflictes futurs i el malestar present de molts autors a l'hora d’haver d'acceptar segons quins plantejaments contractuals. Transcorregut el mes de termini que els donàrem per a l'anàlisi, i possible rèplica, del nostre estudi estem a l'espera d'aquesta resposta per posar-nos a redactar primer, per part dels assessors jurídics d’ambdues bandes, dels elements més tècnics i formals del contracte, per discutir després els criteris d'aplicació, els intervals dels aspectes negociables i, finalment, els pactes «polítics». Un cop arribéssim a un acord, els editors el traslladarien a la Federació de Gremis d'Editors de l'estat –i nosaltres a ACE, i a gallecs i bascos– per la seva conformitat. En tot cas, si l’abast estatal dificultés verificar l’acord previ aconseguit en el nostre àmbit, ambdues parts estàvem d’acord a renunciar-hi per signar-ho només nosaltres, amb la seguretat que el seu futur bon funcionament aplanaria les dificultats que poden sorgir a Madrid.

Us mantindrem informats d'aquesta negocació i confiem a comptar amb el vostre suport explícit i entusiasta en les fases d'impàs o de dificultats que puguin sorgir en la negociació.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.