Circular núm. 6

juliol del 1999
 

LES DIVERSES SECCIONS DE L'AELC OBREN LA POSSIBILITAT D'ADMETRE SOCIS ADHERITS

Com ja preveuen els estatuts fundacionals, les diverses seccions que integren l'AELC han obert la possibilitat d'admetre nous membres en qualitat de socis adherits. Aquests són els serveis als quals tenen dret els socis adherits i les condicions que han de reunir per adscriure's a aquesta modalitat.

1. Els socis adherits a alguna de les seccions justificaran la seva condició d'inèdits o d'autors sense obra publicada en suport llibre o guió, tot i que hagin publicat en mitjans de difusió diaris o especialitzats o en antologies col·lectives. Una comissió de cada secció estudiarà la proposta i avalarà la seva admissió.

2. Deixaran automàticament de ser-ho i passaran, si ho desitgen, a socis de ple dret, en el moment que tinguin una obra publicada o un guió produït.

3. Rebran les Circulars Informatives, els Quaderns Divulgatius i tota aquella informació que rebin també els socis de ple dret.

4. Tindran accés a totes les activitats que es realitzin arreu dels Països Catalans amb unes condicions avantatjoses com a soci adherit que s'especificaran en cada cas.

5. Rebran assessorament jurídic i assessorament professional en el moment que deixin de ser inèdits i hagin d'entrar en el mercat editorial o dels mitjans audiovisuals a través dels serveis que l'AELC ofereix habitualment als socis de ple dret.

6. No podran accedir a càrrecs directius en cap de les Juntes Teritorials ni la Junta Directiva, ni assistir a les Assemblees Generals de socis, però sí que podran assistir a les Trobades i Reunions informatives que cada secció convoqui periòdicament.

7) La quota anual serà la que s'estableixi en cada moment, però sempre es mantindrà en el 50% de la quota establerta per als socis de ple dret.


L'AELC ENTRA EN QUALITAT DE PATRÓ A LA FUNDACIÓ DIA MUNDIAL DEL LLIBRE

Després d'haver estat constituïda la Fundació Dia Mundial del Llibre, l'AELC n'ha entrat a formar part com a Patró, juntament amb els Gremis d'Editors i les Institucions que hi són representades. La Fundació té com a objectiu difondre l'efemèride del Dia del Llibre a tot el món i mantenir aquí la vitalitat del Dia de Sant jordi.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.