Circular núm. 60

 NOUS MODELS DE CONTRACTE D’EDICIÓ

Després de més de dos anys de negociacions, el 8 de juny passat es va signar el conveni amb el Gremi d’Editors de Catalunya que estableix els nous models de contractes d’edició, que l’AELC ha negociat conjuntament amb l’ACEC. Aquests cinc models de contracte (edició, traducció, traducció a un tant alçat, obra col·lectiva i encàrrec d’obra) comporten notables millores i aclariments respecte als models utilitzats darrerament per les editorials, que sovint s’havien allunyat massa dels pactats el 1989 i contenien algunes clàsusules conflictives o, directament, fora de la legalitat emparada per la Llei de la Propietat Intel·lectual.

Algunes de les principals novetats que inclouen aquests nous models de contracte són la caducitat al cap de dos anys de les cessions exclusives que s’hagin concedit a l’editor i que no hagi exercit, el requeriment de l’autorització per escrit de l’autor en totes les cessions a tercers, l’eliminació de les pròrrogues automàtiques en la durada dels contractes, el còmput per milers de caràcters amb espais –i l’adaptació de les tarifes a aquest nou còmput– en els avançaments de les traduccions i, finalment, la regulació concreta i pormenoritzada de les obres col·lectives o els encàrrecs d’obra, fins ara de complexa o deficient contractació.

A més, s’ha acordat la creació d’una Comissió Paritària entre autors i editors per fer el seguiment de l’aplicació dels contractes, interpretar i ampliar el sentit dels acords, proposar noves fórmules o clàusules i resoldre aquelles qüestions i aquells conflictes que li vulguin sotmetre les parts abans de cap altra mesura, com ara acudir a les instàncies judicials.

En el procés de treball amb els editors cal destacar el paper essencial desenvolupat pel nostre assessor jurídic, Mario Sepúlveda.
L’AELC està preparant una edició comentada d’aquests models de contracte per tal que els associats la puguin utilitzar com a manual en les seves futures relacions contractuals amb els editors. Esperem distribuir-la la pròxima tardor, però mentrestant ja podeu consultar els models a la pàgina web (/temes_professionals_contractes) i, per a qualsevol dubte, podeu trucar a l’Associació, on us assessorarem.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.