Circular núm. 9

novembre del 1999
 

UNA COMISSIÓ DE L'AELC S'ENTREVISTA AMB L'EDITOR MIQUEL ALZUETA ARRAN DE L'ENTRADA DEL GRUP PLANETA A COLUMNA EDICIONS

A l'entrevista (demanada per diversos associats), hi han assistit, a petició de l'AELC, el degà de la Institució de les Lletres Catalanes, Feliu Formosa; el secrertari de l'AELC, Andreu Sotorra; i el vocal de la Junta del Principat de l'AELC, Josep-Francesc Delgado. De l'extensa conversa mantinguda, l'AELC fa arribar a tots els associats els punts essencials exposats per Miquel Alzueta, davant els dubtes plantejats.

1) Mateix segell editorial. Segons Miquel Alzueta, Columna Edicions conserva el segell editorial i l'autonomia de gestió, sota la direcció d'ell mateix. El Grup Planeta ha adquirit aproximadament un 75% de l'accionariat de Columna Edicions. No es pot parlar, doncs, de «venda» de Columna a Planeta. Aquesta nova situació modificarà molt poc l'estructura seguida fins ara a Columna Edicions. Però sí que comportarà alguns canvis estratègics.

2) Contractes d'edició. La nova situació no modifica la relació contractual amb els autors que continuen mantenint els contractes signats amb Columna Edicions, tant els antics com els que es facin de noves obres. No hi ha traspàs de contractes, punt que preveu la llei de Propietat Intel·lectual amb suficient claredat en casos de venda d'empreses editorials.

3) Revisió del catàleg. El conjunt de col·leccions es redissenyarà, però mantindrà la gran majoria de gèneres publicats fins ara. S'incrementaran les traduccions i també les obres d'autors novells.

4) Reducció de publicacions. Segons Miquel Alzueta el volum de publicacions anuals es reduirà i podria passar d'unes 180 novetats (any 1999) a unes 130 (any 2000).

5) Col·leccions de poesia restringides. Es mantindrà la col·lecció identificada amb el color crema per a casos específics de publicació de premis publicats fins ara de diverses institucions. La col·lecció «Àurea» es mantindrà amb un màxim de 2 o 3 títols a l'any, de poetes reconeguts.

6) Llibres en edició de pagament. L'empresa de serveis filial de Columna Edicions que mantenia la pràctica de «llibre en edició de pagament» desapareix del nou projecte.

7) Descatalogacions i destrucció de fons. Columna Edicions vol mantenir el seu fons editorial el màxim de temps en catàleg mitjançant dos mètodes: el mínim de descatalogació (només les imprescindibles) i el mètode de destrucció parcial, deixant sempre un nombre mínim d'exemplars de fons, pràctica que ja ha portat fins ara.

8) Llibreries de vell. No es contempla en cap moment saldar part del fons editorial mitjançant els llibreters de vell o les llibreries de llibre saldat a preus reduïts.

9) Distribució. La distribució es mantindrà amb Arc de Berà, que s'encarregarà també de les diverses línies de publicacions en català que puguin fer altres segells del grup Planeta, que dirigeix Miquel Alzueta.

10) Influència línia en català Grup Planeta. Miquel Alzueta dirigeix el projecte de fer que tots els segells de Planeta publiquin en català, distribuint a cada segell aquells llibres més idonis per la seva línia consolidada.


ELS ESCRIPTORS CATALANS NO RECONEIXEN EL CONTINGUT DELS NOUS CONTRACTES D'EDICIÓ SUBSCRITS PER EDITORS I AUTORS

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC), que agrupen més de 1.200 autors, no reconeixen l'acord que han subscrit la Federación de Gremios de Editores de España (ACE), al marge de qualsevol representant de les institucions catalanes. Les dues associacions recomanen als autors afiliats que s'assessorin bé bans de signar un contracte i que tinguin en compte que els models de contracte d'edició vàlids, per ara i tant, són els que es van acordar entre les associacions i la mateixa Federación el 29 de juny de 1989 i que es poden consultar permanentment a la pàgina web de l'AELC. Davant la nova situació, l'AELC i l'ACEC s'han adreçat per escrit a la Federación de Gremios de Editores de España per manifestar el seu desacord amb unes negociacions fetes sense comptar amb els escriptors catalans.


LA CREIXENT DESCATALOGACIÓ FA QUE L'AELC S'ADRECI ALS EDITORS PER ALERTAR SOBRE LA PÈRDUA DE FONS

Davant el creixent ús del mètode de la descatalogació editorial i el perill de la desaparició del llibre de fons, l'AELC s'ha adreçat al Gremi d'Editors de Catalunya per expressar la preocupació recollida entre els escriptors catalans i per oferir la possibilitat de mantenir converses sobre aquesta qüestió. mentrestant, i com a mesura preventiva, l'AELC recomana als seus autors que exigeixin en els contractes la clàusula ja establerta en conveni que, en el cas que un llibre es descatalogui, l'editor ho ha de comunicar prèviament a l'autor i li ha d'oferir la possibilitat de recuperar el nombre d'exemplars que vulgui.


QUEIXES PER LA SIGNATURA DE CONTRACTES D'EDICIÓ QUE NO RECULLEN ELS MÍNIMS PACTATS

ÚItimament, alguns autors s'adrecen al Servei d'Assessorament Jurídic de l'AELC davant el creixent hàbit editorial de presentar als autors models de contracte dels seus llibres que no recullen, en alguns apartats, les condicions mínimes establertes en els contractes vigents. Davant d'aquest fet, l'AELC es compromet a recordar als editors l'obligació moral de moure's en els acords subscrits i no descarta, si algun autor hi vol recórrer, de presentar les queixes formals i legals en el cas de pràctiques contractuals abusives. D'altra banda, alguns autors manifesten també la seva queixa davant l'actitud de certes editorials de no presentar les liquidacions anuals que estableix la legislació contractual.


L'EDITORIAL ALPHA I LA FUNDACIÓ BERNAT METGE NO COMPLEIXEN AMB EL QUE ESTABLEIX LA LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Després de les queixes rebudes per part d'algun associat, l'AELC ha comprovat que l'editorial Alpha i la Fundació Bernat Metge incorren en l'incompliment de la Llei de Propietat Intel·lectual. Per una part, publica les obres sense cap contracte d'edició i, d'altra banda, no fa constar el copyright del traductor. Ja fa uns mesos, l'AELC es va adreçar a l'editorial esmentada recomanant que corregís aquestes anomalies contractuals, d'acord amb el que estableix la Llei. Malauradament, però, les queixes en sentit contrari corroboren que aquesta relació no ha millorat i l'AELC es veu en l'obligació de fer-ho públic per alertar autors o traductors que es puguin trobar en la mateixa situació.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.