Memòria 1996

Hi trobareu: Any de comiat, Introducció, Activitats realitzades durant el 1996, Altres col.laboracions i activitats, Internacional, Participació en premis, Publicacions, Informe de tresoreria, Projecte de programació per al 1997, Socis.
Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.