Memòria 1997

Hi trobareu: Salutació, Activitats realitzades durant el 1997, Publicacions, Relacions Internacionals, Informe de tresoreria, Informació sobre la pàgina web de l'AELC a la xarxa Internet, Projecte d'activitats per al 1998, i Altes i bixes d'associats/des del 1997.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a  aelc@escriptors.cat.