Memòria 1998

Hi trobareu: Salutació, Activitats realitzades durant el 1998, Publicacions, Relacions Internacionals, Informe de tresoreria, Informació sobre la pàgina web de l'AELC a la xarxa Internet, Projecte d'activitats per al 1999, i Altes i baixes d'associats/des del 1998.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.