Memòria 1999

Hi trobareu: Salutació del President, Informes dels Vicepresients del País Valencià, les Illes i el Principat, Informe general del Secretari, Informe de Tresoreria, Estat de comptes del 1999, Activitats realitzades durant el 1999, Publicacions, Relacions Internacionals, Convenis universitaris i institucionals, Llista de socis i socis adherits, i relació de pàgines web d'autors confeccionades per l'AELC durant el 1999.


Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a  aelc@escriptors.cat.