Memòria 2000

Hi trobareu: Salutació del President, Informes dels vicepresidents del Principat, el País Valencià i les Illes, Informe de Secretaria, Informe General, Activitats 2000, Publicacions 2000, Autors convidats com a ponents o col.laboradors en les diverses activitats i publicacions del 2000, Índex d'autors d'articles Revista Digital Literatures, Institucions, patrocinadors i empreses col.laboradores, Convenis amb institucions i universitats, Membres de la Junta Directiva, Membres de la Comissió Consultiva, Socis al 31 de desembre del 2000 i Organismes dels quals forma part l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.