Memòria 2001

Hi trobareu: Presentació del president, Informe de la vicepresidenta de les Illes, Informe del vicepresident del Principat, Informe del vicepresident del País Valencià, Informe del tresorer, Informe general de la secretària, Activitats i publicacions del 2001, Projecte d’activitats i publicacions del 2002, Moviment de socis i sòcies de l’any 2001Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a  aelc@escriptors.cat.