Memòria 2002


Hi trobareu: Presentació del President, informe de la vicepresidenta de les Illes, informe del vicepresident del Principat, informe del vicepresident del País Valencià, informe del Tresorer, informe general de la Secretària, Activitats realitzades durant el 2002, Publicacions, Proposta d’activitats per al 2003, Estat de comptes a 31 de desembre de 2002, Moviment d’associats i associades.Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.