Memòria 2003

Hi trobareu: Presentació del President, informe de la vicepresidenta de les Illes, informe del vicepresident del Principat, informe del vicepresident del País Valencià, informe del Tresorer, informe general de la Secretària, Activitats realitzades durant el 2003, Publicacions, Proposta d’activitats per al 2004, Estat de comptes a 31 de desembre de 2003, Moviment d’associats i associades.Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a  aelc@escriptors.cat.