Memòria 2004

Hi trobareu: Presentació del president, informe de la vicepresidenta del Principat, informe de la vicepresidenta de les Illes, informe del vicepresident del País Valencià, informe general de la secretària, informe del tresorer, estat de comptes a 31 de desembre de 2004, activitats i publicacions, projecte d'activitats i el moviment d'associats i associades.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a escriptors@aelc.cat.