Memòria 2007

Sumari: Presentació del President, informe de la vicepresidenta del Principat, informe del vicepresident de les Illes, informe del vicepresident del País Valencià, informe general de la secretària (parlant, entre d'altres aspectes, sobre la cultura catalana com a convidada a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007), informe de la tresorera, balanç de situació a 31 de desembre de 2007, compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2007, activitats i publicacions 2007, projecte d'activitats per al 2008, moviment d'associats i associades any 2007 i socis i sòcies a 31 de desembre de 2007.Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.