Memòria 2013

Sumari: Presentació del president: Treballant, malgrat tot, per al futur. Informe de la vicepresidenta del Principat, informe del vicepresident de les Illes, informe de la vicepresidenta del País Valencià, informe del secretari, informe del tresorer, balanç de la situació a 31 de desembre de 2013, compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2013, programa d'activitats del 2013, projecte d'activitats per al 2014, moviment d'associats i associades del 2013 i socis i sòcies a 31 de desembre de 2013.
 
Descarregueu-ne una versió en obert clicant aquest enllaç.
 
Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat