Memòria 2014

Sumari: Presentació del president: Crònica, balanç i comiat. Informe de la vicepresidenta del Principat, informe del vicepresident de les Illes, informe de la vicepresidenta del País Valencià, informe del secretari, informe del tresorer, balanç de la situació a 31 de desembre de 2014, compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2014, programa d'activitats del 2014, projecte d'activitats per al 2015, moviment d'associats i associades del 2014 isocis i sòcies a 31 de desembre de 2014.
 
Descarregueu-ne una versió en obert clicant aquest enllaç.
 
Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat