Memòria 2015

Sumari: Presentació de la presidenta: Treballar de costat per tirar endavant. Informe del vicepresident del Principat, informe del vicepresident de les Illes, informe de la vicepresidenta del País Valencià, informe del secretari, informe del tresorer, balanç de la situació a 31 de desembre de 2015, compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2015, programa d'activitats del 2015, projecte d'activitats per al 2016, moviment d'associats i associades del 2015 isocis i sòcies a 31 de desembre de 2015.

 

Descarregueu-ne una versió en obert clicant aquest enllaç.

 

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat