Memòria 2016

Sumari: Presentació de la presidenta: Sembrar, collir. Informe del vicepresident del Principat, informe de la vicepresidència de les Illes, informe de la vicepresidenta del País Valencià, informe del secretari, informe del tresorer, balanç de la situació a 31 de desembre de 2016, compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2016, programa d'activitats del 2016, projecte d'activitats per al 2017, moviment d'associats i associades del 2016 i socis i sòcies a 31 de desembre de 2016.

 

Descarregueu-ne una versió en obert clicant aquest enllaç.

 

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat