Memòria 2017

Sumari: Presentació de la presidenta: 2017, 40 anys de lluita. Informe del vicepresident del Principat, informe del vicepresident de les Illes, informe de la vicepresidenta del País Valencià, informe de la secretària, informe del tresorer, balanç de la situació a 31 de desembre de 2017, compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2017, programa d'activitats del 2017, projecte d'activitats per al 2018.
 
Descarregueu-ne una versió en obert clicant aquest enllaç.
 
Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat