Cap a noves condicions a favor de la traducció literària a Europa

La Plataforma Europea per la Traducció Literària, PETRA, ha publicat Towards New Conditions for Literary Translation in Europe, una publicació amb un seguit de recomanacions destinades a modificar les polítiques a nivell regional, nacional i europeu per tal de millorar la situació dels traductors literaris i de la seva tasca. Des d'una perspectiva pràctica, tracta sobre l'educació i formació dels traductors literaris; els drets d'autor i drets d'autor en suport digital (e-rights) del traductor literari; la visibilitat del tradutor literari i la seva situació dins l'àmbit cultural; el mercat i les polítiques editorials, i la situació econòmica i social del traductor literari en l'actualitat.
Aquesta publicació, presentada l'octubre de 2012, és fruit de les conclusions del primer congrés PETRA, que va tenir lloc a Brussel·les a finals de 2011 sota el paraigües del Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris, CEATL.
L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha presentat, en el marc del Dia Internacional de la Traducció 2013, una traducció al català d'aquest document, disponible clicant a sobre de la coberta de l'esquerra. Per a versions en alemany, anglès, francès o italià visiteu PETRA en aquest enllaç.