Traductors literaris: uns professionals mal pagats

Brussel·les, 12 de desembre de 2008

El Consell Europeu d’Associacions de Traductors Literaris (CEATL) publica els resultats del seu primer estudi comparatiu de la situació social i econòmica dels traductors literaris a Europa, estudi que s'ha efectuat durant els anys 2007 i 2008. La principal conclusió és que, enlloc d'Europa, els traductors literaris no poden subsistir en les condicions que els imposa «el mercat»; en molts països (inclòs algun dels més rics), la situació és francament catastròfica. Això és un problema social molt greu en un continent que pretén ser desenvolupat, multicultural i multilingüístic, però també, i sobretot, és un greu problema artístic i cultural. Com pot comprometre la qualitat dels intercanvis literaris entre les nostres societats el fet que els traductors literaris es vegin obligats a treballar amb precipitació per poder viure?

Els resultats de l'estudi es poden baixar en anglès [aquí] o en francès [aquí].
Per a més detalls, adreceu-vos a info@ceatl.eu.