Activitats i notícies

   

 • 03-11-14

  Juli Alandes: Premi Octubre-Andròmina de narrativa, Trencatenebres. [Informació sobre l'autor]
  Josep Ballester: Premi al Millor Llibre Editat, de la Generalitat Valenciana, Diversos i dispersos versos conversos i perversos dels universos. [Web de l'autor]

 • 03-11-14

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha organitzat, amb la col·laboració de les universitats de València i d'Alacant, un cicle de quatre conferències dedicades a l'escriptor del Segle d'Or valencià Joan Roís de Corella, l'autor més important de la literatura catalana del segle XV.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a target="_blank" href="/files/cicle_conferencies_rois_corella_aelc_2014_uv_ua.jpg"><img width="0" height="0" align="left" alt="" title="DESCARREGA" src="/files/cicle_conferencies_rois_corella_icon.jpg" /></a><a href="/files/cicle_conferencies_rois_corella_aelc_2014_uv_ua.jpg" target="_blank"><img width="200" height="312" align="left" src="/files/cicle_conferencies_rois_corella_icon.jpg" title="DESCARREGA" alt="" /></a> L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha organitzat, amb la col&middot;laboraci&oacute; de les universitats de Val&egrave;ncia i d'Alacant, un cicle de quatre confer&egrave;ncies dedicades a l'escriptor del Segle d'Or valenci&agrave; Joan Ro&iacute;s de Corella, l'autor m&eacute;s important de la literatura catalana del segle XV.<br /> &nbsp;<br /> Diversos especialistes exposaran aspectes de la vida i l'obra d'aquest singular cavaller, mestre en sacra teologia i escriptor. Joan Ro&iacute;s de Corella va n&agrave;ixer a Gandia el 1435 i va viure i morir a la ciutat de Val&egrave;ncia el 1497, en un temps i un espai marcats per la revoluci&oacute; de la impremta (1474) i la involuci&oacute; de la Inquisici&oacute; espanyola (1482), a les portes del Renaixement.<br /> &nbsp;<br /><br /> &nbsp;<br /> <span style="font-size: larger;"><b>PROGRAMA</b></span></p> <p><u><b>Universitat de Val&egrave;ncia</b></u><br /> <br /> 1. Dimarts 4 de novembre, 19h<br /> Aula Magna de la Universitat de Val&egrave;ncia, Centre Cultural La Nau. C. Universitat, 2, Val&egrave;ncia.<br /> Josep Guia: &ldquo;L&rsquo;estil &eacute;s l&rsquo;autor. Les unitats estil&iacute;stiques de Joan Ro&iacute;s de Corella&rdquo;.<br /> <br /> 2. Dimecres 5 de novembre, 19h<br /> Aula Magna de la Universitat de Val&egrave;ncia, Centre Cultural La Nau. C. Universitat, 2, Val&egrave;ncia.<br /> Carles Garriga: &ldquo;Humanisme cristi&agrave; i escriptura en Ro&iacute;s de Corella&rdquo;.<br /> <br /> <u><b>Universitat d'Alacant</b></u><br /> <br /> 1. Dijous 6 de novembre, 12h<br /> Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti. Sala Aifos, Fac. De Filosofia i Lletres III, Campus UA.<br /> Jordi Oviedo: &ldquo;Ro&iacute;s de Corella, autor: la creativitat liter&agrave;ria en Lo Cartoix&agrave;&rdquo;.<br /> <br /> 2. Dijous 6 de novembre, 19h<br /> Seu Ciutat d'Alacant de la UA. Av. Ram&oacute;n y Cajal, 4, Alacant.<br /> Abel Soler: &ldquo;Ro&iacute;s de Corella: pensaments &iacute;ntims i vida p&uacute;blica&rdquo;</p> <p align="justify"><b>PONENTS</b><br /> <br /> <b>Carles Garriga</b> (Barcelona 1954), doctor en filologia (1985), professor de la Universitat de Barcelona, expert en l&rsquo;estudi de la influ&egrave;ncia dels cl&agrave;ssics grecs en la literatura catalana medieval i contempor&agrave;nia, va descobrir els manlleus tem&agrave;tics i textuals que hi ha al Tirant lo Blanc procedents de la Trag&egrave;dia de Caldesa.<br /> <b>Josep Guia </b>(Val&egrave;ncia 1947), doctor en matem&agrave;tiques (1974) i en filologia (2008) per la Universitat de Val&egrave;ncia, estudia la caracteritzaci&oacute; de l&rsquo;estil literari d&rsquo;un autor a partir de la pres&egrave;ncia i la freq&uuml;&egrave;ncia d&rsquo;&uacute;s d&rsquo;unitats fr&agrave;siques i d&rsquo;unitats estil&iacute;stiques en la seua obra.<br /> <b>Jordi Oviedo</b> (El Palomar 1980), doctorand amb una tesi sobre la producci&oacute; po&egrave;tica de Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s en la d&egrave;cada dels seixanta, sota la direcci&oacute; del doctor Ferran Carb&oacute;, &eacute;s un dels quatre especialistes que preparen la transcripci&oacute; moderna i l'edici&oacute; de Lo Cartoix&agrave;.<br /> <b>Abel Soler</b> (Albaida 1972), doctorand amb una tesi sobre les relacions liter&agrave;ries hispanoitalianes en temps d&rsquo;Alfons el Magn&agrave;nim, sota la direcci&oacute; del doctor Antoni Ferrando, &eacute;s el principal coneixedor de la perip&egrave;cia vital de Joan Ro&iacute;s de Corella, gr&agrave;cies a la recerca de documents d'arxiu.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 30-10-14

  El ple del Congrés dels Diputats va aprovar aquest dijous la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual amb els vots del Grup Popular. La Llei s'ha aprovat per 172 vots a favor, 144 en contra i 3 abstencions. Es preveu que entri en vigor el primer de gener de 2015, durant un període limitat de temps, fins que entri en vigor la legislació de la UE sobre el tema, que obligarà al Govern a fer modificacions al text que s'acaba d'aprovar.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">El ple del Congr&eacute;s dels Diputats ha aprovat aquest dijous la reforma de la Llei de Propietat Intel&middot;lectual amb els vots del Grup Popular. La Llei s'ha aprovat per 172 vots a favor, 144 en contra i 3 abstencions. Durant la votaci&oacute; els partits de l'oposici&oacute; han criticat durament el Govern per la manca absoluta de di&agrave;leg durant tot el proc&eacute;s, no nom&eacute;s amb la resta de partits, sin&oacute; amb el conjunt del sector cultural, que es veur&agrave; greument perjudicat per aquesta llei.</p> <p align="justify">La nova llei, que es comen&ccedil;ar&agrave; a aplicar el gener de 2015, representa un greu perjudici per als titulars dels drets en favor d'altres sectors econ&ograve;mics aliens a la creaci&oacute;. En relaci&oacute; al m&oacute;n de l'escriptura, sobresurt la pr&agrave;ctica desaparici&oacute; del concepte de &ldquo;c&ograve;pia privada&rdquo;, i la remuneraci&oacute; de la compensaci&oacute; via Pressupostos Generals de l'Estat, que passar&agrave; a ser una quantitat gaireb&eacute; simb&ograve;lica. Al mateix temps, la limitaci&oacute; expressa de la capacitat de maniobra de les diverses entitats de gesti&oacute; col&middot;lectiva &ndash;cr&iacute;tiques des d'un inici amb el Ministeri de Cultura&ndash; provocar&agrave; una major despesa de funcionament i no aportar&agrave; cap avantatge, ni als creadors ni als usuaris.</p> <p align="justify">Citant el comunicat d'ADEPI (Asociaci&oacute;n para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual), amb motiu de l'aprovaci&oacute; al Senat a mitjan octubre: &laquo;Les raons del rebuig d'artistes, autors, productors i editors al projecte de llei que modifica la Llei de Propietat Intel&middot;lectual es poden sintetitzar en una sola idea: injust&iacute;cia. La reforma aprovada al Senat s'acarnissa contra el sistema de propietat intel&middot;lectual a favor d'altres sectors econ&ograve;mics aliens a la creaci&oacute; i perjudica els titulars de drets, que patiran una nova disminuci&oacute; de les seves rendes. Rendes que no procedeixen, tot sigui dit, de subvencions p&uacute;bliques, sin&oacute; de les ind&uacute;stries que utilitzen aquests continguts per generar activitat econ&ograve;mica, i que han de retribuir l'aportaci&oacute; de valor al seu negoci que realitzen els titulars de les obres.</p> <p align="justify">El Govern s'ha equivocat en no equilibrar els beneficis que el sector tecnol&ograve;gic obt&eacute; de la utilitzaci&oacute;, legal, il&middot;legal i al&middot;legal dels continguts protegits i els greus perjudicis que aquesta utilitzaci&oacute; causa. Ni la reforma de la compensaci&oacute; per c&ograve;pia privada ni les propostes antipirateria s&oacute;n encertades, perqu&egrave; ni compensen amb just&iacute;cia ni protegeixen amb efic&agrave;cia. Finalment, la llei no ha d'enfrontar sectors que s&oacute;n complementaris: garantir l'equitat de les tarifes de les entitats de gesti&oacute; no &eacute;s el mateix que bloquejar el seu dret a fixar-les imposant requisits que deixen nom&eacute;s en mans dels usuaris el tancament dels acords. &Eacute;s possible i necessari reequilibrar aquesta relaci&oacute; sense afectar la competitivitat de cap sector.&raquo;</p> <p align="justify">En una not&iacute;cia divulgada divendres, CEDRO explica: &laquo;El nou marc legal devalua el treball dels creadors i editors i els impedeix d'obtenir una justa remuneraci&oacute; pel seu treball. Aquesta llei veu la llum sense el suport dels titulars dels drets afectats ni dels partitis de l'oposici&oacute;&raquo;, i continua &laquo;la versi&oacute; refrendada ahir varia poc respecte de l'avantprojecte que el Consell de Ministres va aprovar el passat 14 de febrer, a pesar de les recomanacions formulades pel Consell General del Poder Judicial, el Consell d'Estat i la Uni&oacute; Europea. El Govern tampoc ha tingut en compte les al&middot;legacions dels partits de l'oposici&oacute; ni les peticions del sector de la cultura, entre elles, la dels autors i editors representats per CEDRO.&raquo;</p> <p align="justify">Aquesta Llei, per&ograve;, neix sota el condicionant del proc&eacute;s de reforma, actualitzaci&oacute; i harmonitzaci&oacute; de la propietat intel&middot;lectual que fa temps que est&agrave; elaborant la Comissi&oacute; Europea, i que, quan estigui a punt, obligar&agrave; al Govern espanyol a fer adaptacions importants.</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>COMUNICATS</b></span><br /> <br /> ADEPI: <a target="_blank" href="http://adepi.net/2014/10/29/el-voto-en-conciencia-ultima-oportunidad-para-frenar-esta-ley-de-propiedad-intelectual/">El Congreso tiene una &uacute;ltima oportunidad para impedir la aprobaci&oacute;n de una Ley de Propiedad Intelectual muy deficiente</a> (29/10/2014).<br /> CEDRO: <a target="_blank" href="http://www.cedro.org/prensa/cedroinfo/2014/10/31/cedro-informa-154#noticia1">La nueva Ley de Propiedad Intelectual nace con fecha de caducidad</a> (30/10/2014).<br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b> LA NOT&Iacute;CIA A LA PREMSA</b></span><br /> <br /> ABC: <a target="_blank" href="http://www.abc.es/cultura/20141030/abci-propiedad-intelectual-congreso-201410301204.html">El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual</a>.<br /> Ara: <a target="_blank" href="http://www.ara.cat/cultura/PP-aprovara-avui-propietat-intellectual_0_1239476182.html">Aprovada definitivament la reforma de la llei de la propietat intel&middot;lectual</a>.<br /> El Mundo: <a target="_blank" href="http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/10/29/5450b3caca4741943c8b4572.html">As&iacute; afectar&aacute; a Internet la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual</a>.<br /> El Pa&iacute;s: <a target="_blank" href="http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/30/actualidad/1414657007_768641.html">La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada solo con los votos de PP</a>.<br /> La Vanguardia: <a target="_blank" href="http://www.lavanguardia.com/tecnologia/internet/20141030/54418714373/ley-propiedad-intelectual-1-enero-2015.html">La Ley de Propiedad Intelectual entrar&aacute; en vigor el 1 de enero de 2015</a>.<br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>M&Eacute;S SOBRE PROPIETAT INTEL&middot;LECTUAL</b></span><br /> <br /> <a href="/temes_professionals_propietat_intellectual" target="_blank">Apartat de temes professionals del web de l'AELC</a>.<br /> &nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 29-10-14

  Els dies 2 i 3 de novembre se celebra l'assemblea general anual de l'European Writers' Council a Brussel·les, que comptarà amb l'assistència del president de l'AELC, Guillem-Jordi Graells. L'EWC aplega desenes d'associacions d'escriptors a nivell europeu, entre les quals hi ha l'AELC des de 1989.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Els dies 2 i 3 de novembre se celebra l'assemblea general anual de l'<a target="_blank" href="http://www.europeanwriterscouncil.eu">European Writers' Council</a> a Brussel&middot;les, que comptar&agrave; amb l'assist&egrave;ncia del president de l'AELC, Guillem-Jordi Graells. L'EWC aplega desenes d'associacions d'escriptors a nivell europeu, entre les quals hi ha l'AELC des de 1989.</p><p align="justify">Durant l'assemblea general hi haur&agrave; diverses intervencions que obriran debat sobre alguns del temes que afecten el col&middot;lectiu d'escriptors actualment. Entre altres, es parlar&agrave; sobre el proc&eacute;s de reforma del la llei de propietat intel&middot;lectual que du a terme la Comissi&oacute; Europea, sobre l'harmonitzaci&oacute; de la remuneraci&oacute; als escriptors, sobre el pr&eacute;stec d'obres digitals (e-lending) o el posicionament respecte al gegant Amazon.</p><p align="justify">L'assemblea s'ha fet coincidir amb una convenci&oacute;, que tindr&agrave; lloc l'endem&agrave;, durant tot el mat&iacute;, al Parlament Europeu. Amb el t&iacute;tol &laquo;El valor de les obres dels escriptors&raquo; (The Value of Writers' Works), hi haur&agrave; intervencions d'escriptors, eurodiputats i experts en drets d'autors. Es discutir&agrave;, principalment, sobre la import&agrave;ncia d'obtenir contractes d'edici&oacute; i de cessi&oacute; de drets justos i equilibrats, i sobre els reptes i solucions pel que fa a la remuneraci&oacute; als autors pel seu treball. [<a href="http://www.europeanwriterscouncil.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=162:the-value-of-writers-works-european-writers-council-2014-conference-on-3-november-2014-at-the-european-parliament-9-30-13-00&amp;catid=7&amp;Itemid=159" target="_blank">M&eacute;s informaci&oacute;</a>]<br /><br /><br /><br />&nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 22-10-14

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha convocat la XIV edició del Premi Aurora Díaz-Plaja, amb la finalitat de promoure la difusió de la literatura catalana per a infants i joves. Poden optar a aquest premi honorífic tots els articles d'anàlisi, estudis o investigacions publicats en qualsevol llengua, durant l'any 2014, en un mitjà de difusió general o especialitzat, que tractin sobre aspectes de la literatura infantil i juvenil catalana. Comprèn estudis sobre autors, obres, moviments, èpoques...

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha convocat la XIV edici&oacute; del <b>Premi Aurora D&iacute;az-Plaja</b>, amb la finalitat de promoure la difusi&oacute; de la literatura catalana per a infants i joves. Poden optar a aquest premi honor&iacute;fic tots els articles d'an&agrave;lisi, estudis o investigacions publicats en qualsevol llengua, durant l'any 2014, en un mitj&agrave; de difusi&oacute; general o especialitzat, que tractin sobre aspectes de la literatura infantil i juvenil catalana. Compr&egrave;n estudis sobre autors, obres, moviments, &egrave;poques...</p> <p align="justify">El Premi Aurora D&iacute;az-Plaja &eacute;s l'&uacute;nic guard&oacute; existent que reconeix i posa en valor tasques tan necess&agrave;ries com s&oacute;n la cr&iacute;tica, l'estudi i la investigaci&oacute; de la LIJ catalana. La n&ograve;mina de guanyadors del Premi inclou els principals noms d'arreu dels Pa&iuml;sos Catalans en aquest &agrave;mbit: V&iacute;ctor Aldea, Josep M. Aloy, Jaume Aulet, Montserrat Castillo, Teresa Duran, Pilar Garc&iacute;a Aparicio, Teresa Ma&ntilde;&agrave;, Pep Molist, Rosa Mut, Margarida Prats, Sebasti&agrave; Roig, Teresa Rovira i Caterina Valriu.</p> <p align="justify">En <a href="/cronologia_diaz_plaja" target="_blank">aquest enlla&ccedil;</a> pots llegir-ne els treballs premiats, i <a href="/bases_2013_premi_aurora" target="_blank">en aquest</a>, les bases del Premi. El termini d'admissi&oacute; acaba el 31 de desembre de 2014.</p> <p align="justify"><b>Aurora D&iacute;az-Plaja</b> (Barcelona, 1913 &ndash; 2003) bibliotec&agrave;ria i escriptora, tamb&eacute; actua de periodista, cr&iacute;tica, traductora, conferenciant&hellip; Al llarg de la seva traject&ograve;ria mant&eacute; una incessant activitat per a la regeneraci&oacute; i dinamitzaci&oacute; de tots els &agrave;mbits relacionats amb el llibre infantil i juvenil.</p> <p align="justify">Com a bibliotec&agrave;ria treballa inicialment a Palma, i durant la Guerra Civil s'encarrega del Bibliob&uacute;s que feia arribar llibres al front Republic&agrave;. Despr&eacute;s de la guerra, s'encarrega de l'organitzaci&oacute; de les biblioteques de Catalunya, entre les quals la Biblioteca Infantil del Parc de la Ciutadella, que regenta del 1963 al 1973. El 1982 organitza la primera exposici&oacute; del llibre infantil i juvenil en catal&agrave;, a la Internationale Jugendbibliothek M&uuml;nchen (Biblioteca Internacional Infantil i Juvenil de Munic). A m&eacute;s, escriu nombrosos estudis sobre biblioteconomia, pedagogia i hist&ograve;ria de la literatura, com <i>Las bibliotecas populares</i> (1944), <i>Com es forma i com funciona una biblioteca</i> (1960), <i>La biblioteca a l'escola</i> (1970), <i>La literatura infantil abans i ara</i> (1972) o <i>Guia de lectura: una eina de treball per als mestres entorn dels llibres</i> (1982), entre m&eacute;s.</p> <p align="justify">En el seu vessant d'escriptora publica una quarantena de t&iacute;tols per als m&eacute;s petits, tant en catal&agrave; com en castell&agrave;, com ara <i>El rey negro</i> (1953), <i>La ruta del sol</i> (1965), <i>Les entremeliadures de Till &Ograve;libaspill</i> (1979), <i>Contes de sal i de sol</i> (1983), <i>Petita hist&ograve;ria de l'ou com balla</i> (1995), <i>El picarol salvador</i> (1998); i fa adaptacions de molts contes cl&agrave;ssics i populars per a infants. Al mateix temps desenvolupa la cr&iacute;tica liter&agrave;ria col&middot;laborant de manera habitual en mitjans de comunicaci&oacute; &ndash;<i>El Ciervo</i>, <i>Primeras Noticias</i>, <i>Avui</i>, entre d'altres&ndash; i tamb&eacute; en revistes cient&iacute;fiques i culturals &ndash;<i>El M&oacute;n</i>, <i>Lluc</i>, <i>Serra d'Or</i>, <i>Faristol</i>&ndash;.</p> <p align="justify">Fou S&ograve;cia d'Honor de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana. [<a href="/autors/diazplajaa" target="_blank">PER SABER-NE M&Eacute;S</a>]</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 16-10-14

  La reforma parcial de la Llei de Propietat Intel·lectual que du a terme el Govern espanyol va superar dimecres el penúltim tràmit, en ser aprovada pel Senat fent valer la majoria absoluta del Grup Popular en aquesta cambra. El partit del Govern ha refusat les 6 propostes de veto i no ha incorporat cap de les més de 200 esmenes parcials al text.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">La reforma parcial de la Llei de Propietat Intel&middot;lectual que du a terme el Govern espanyol va superar dimecres el pen&uacute;ltim tr&agrave;mit, en ser aprovada pel Senat fent valer la majoria absoluta del Grup Popular en aquesta cambra. El partit del Govern ha refusat les 6 propostes de veto i no ha incorporat cap de les m&eacute;s de 200 esmenes parcials al text.</p> <p align="justify">Un cop s'hagi aprovat al Congr&eacute;s &ndash;en el qual no es preveu cap sorpresa&ndash;, tot indica que l'anomenada Ley Lassalle, entrar&agrave; en vigor el primer de gener de 2015. Aquesta &eacute;s, per&ograve;, una reforma parcial supeditada al proc&eacute;s de reforma que est&agrave; duent a terme la Comissi&oacute; Europea i que previsiblement obligar&agrave; al Govern a fer modificacions a la Llei, especialment en els punts relacionats amb la compensaci&oacute; i el concepte de c&ograve;pia privada.</p> <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } --> </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.98cm; margin-right: 1.03cm; margin-bottom: 0cm"><b>De nou l'AELC demana als seus associats i als representants de tots els sectors culturals</b> que reclamin la retirada d'aquest desastr&oacute;s text, i que protestin activament en contra de la imminent aprovaci&oacute; de la Llei.</p> <br /> <p align="justify">Els diferents sectors afectats han denunciat des d'un inici l'absoluta manca de di&agrave;leg del Govern espanyol del PP, que no ha escoltat cap de les reivindicacions dels afectats per aquesta llei [<a target="_blank" href="/node/10272">veg. not&iacute;cia</a>], ni el dictamen del Consell d'Estat [<a target="_blank" href="/node/9381">veg. not&iacute;cia</a>]. L'aprovaci&oacute; d'aquesta Llei es far&agrave; en contra d'usuaris, creadors, productors, entitats de gesti&oacute; (AGEDI-AIE, CEDRO i SGAE), agregadors de continguts i diversos organismes internacionals com IFFRO i EWC, que consideren que la Llei representa un greu retroc&eacute;s en el reconeixement dels drets de propietat intel&middot;lectual.</p> <address><p class="rtecenter"><img width="370" height="216" align="absMiddle" src="/files/votacio_senat_LPI.jpg" alt="" /><br /> <span style="font-size: smaller;">Imatge del resultat de la votaci&oacute; al Senat.</span></p></address><p>&nbsp;</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;:</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>Enlla&ccedil; a les propostes de veto i esmenes parcials: <a href="http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&amp;id1=621&amp;id2=000086" target="_blank">web del Senat</a>.<br /><span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><a target="_blank" href="http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/propiedad-intelectual/propiedad-intelectual-anteproyecto-ley.pdf">Esborrany de l'avantprojecte de reforma de la Llei de Propietat Intel&middot;lectual</a> (mar&ccedil; de 2014).<br /> <br /> <b>La not&iacute;cia a la premsa</b><br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>ABC: <a href="http://www.abc.es/cultura/musica/20141014/abci-vigila-protesta-contra-lassalle-201410131923.html" target="_blank">Vigilia-protesta contra la inminente aprobaci&oacute;n de la Ley Lassalle</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>Ara: <a href="http://www.ara.cat/cultura/claus-nova-llei-propietat-intellectual_0_1230477261.html" target="_blank">Les 8 claus de la nova llei de la propietat intel&middot;lectual</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>Cadena COPE: <a href="http://www.cope.es/detalle/La-reforma-de-la-Ley-de-Propiedad-Intelectual-pasa-su-penultimo-tramite.html" target="_blank">La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pasa su pen&uacute;ltimo tr&aacute;mite</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>El Mundo: <a href="http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/10/15/543ec51fca4741571c8b456e.html" target="_blank">El PP aprueba en solitario en el Senado la reforma de la LPI</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>El Pa&iacute;s: <a href="http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/16/actualidad/1413441422_686312.html" target="_blank">La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pasa su pen&uacute;ltimo tr&aacute;mite</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>El Peri&oacute;dico de Catalunya: <a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/oci-i-cultura/lara-reclama-esmenes-llei-lassalle-3601966" target="_blank">Lara reclama esmenes a la 'llei Lassalle'</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>Europa Press: <a href="http://www.europapress.es/cultura/noticia-creadores-artistas-concentran-cultura-pedir-dimision-wert-freno-ley-lassalle-20141015001745.html" target="_blank">Creadores y artistas se concentran ante Cultura para pedir la dimisi&oacute;n de Wert y el freno a la 'Ley Lassalle'</a>.<br /> <br /> <b>Entitats, col&middot;lectius i associacions</b><br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>Web #LeyLassalleNo: <a href="http://leylassalleno.es/" target="_blank">http://leylassalleno.es/</a><br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span>ADEPI: <a href="http://adepi.net/2014/10/10/el-pp-se-queda-solo-defendiendo-una-reforma-de-la-ley-de-propiedad-intelectual-que-solo-tendra-validez-durante-un-ano/" target="_blank">El PP se queda solo defendiendo una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que solo tendr&aacute; validez durante un a&ntilde;o</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><a href="http://www.cedro.org/prensa/cedroinfo/2014/10/17/cedro-informa-153" target="_blank">Comunicat de CEDRO</a>.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 16-10-14

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana s'ha adherit al manifest «Diem Sí a la consulta, direm Sí a la independència», presentat aquest dijous amb les signatures de més de 350 escriptors i escriptores d'arreu dels Països Catalans, a més de diverses entitats i associacions de l'àmbit de l'escriptura. L'Associació ha col·laborat, també, en la difusió del manifest entre els seus associats i associades.

 • 14-10-14

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana s'adhereix al manifest promogut pel col·lectiu Renadiu d'escriptors i escriptores de la Vall d'Albaida de protesta per la decisió de convertir en biennal la convocatòria del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida.

  Podeu adherir-vos al manifest escrivint un correu electrònic a renadiudelletres@gmail.com

 • 10-10-14

  Diverses entitats que treballem per a la cultura al País Valencià celebrarem, a València, una doble commemoració literària. D'una banda, l'Any Vinyoli, amb motiu del centenari del naixement del poeta, i de l'altra, l'Any Roís de Corella, que des d'octubre de l'any passat vol rescatar de l'oblit aquest escriptor fonamental del Segle d'or de les lletres valencianes.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Diverses entitats que treballem per a la cultura al Pa&iacute;s Valenci&agrave; celebrarem, a Val&egrave;ncia, una doble commemoraci&oacute; liter&agrave;ria. D'una banda, l'Any Vinyoli, amb motiu del centenari del naixement del poeta, i de l'altra, l'Any Ro&iacute;s de Corella, que des d'octubre de l'any passat vol rescatar de l'oblit aquest escriptor fonamental del Segle d'or de les lletres valencianes.</p><p align="justify">L'&laquo;Any Vinyoli-Ro&iacute;s de Corella&raquo;, dimecres 15, a les 19h, a l'Octubre, ser&agrave; presentat per Pau Sanchis, i comptar&agrave; amb les intervencions de Vicent Salvador &ndash;vicepresident del PEN Catal&agrave; al Pa&iacute;s Valenci&agrave;&ndash;, Gemma Pasqual &ndash;vicepresidenta de l'AELC al Pa&iacute;s Valenci&agrave;&ndash;, Jordi Llavina &ndash;comissari de l'Any Vinyoli&ndash;, Ferran Carb&oacute; &ndash;professor de la Universitat de Val&egrave;ncia&ndash; i Toni Gisbert &ndash;secretari d'ACPV. Alba Fluix&agrave; i Artur Blasco llegiran poemes; i Francesc Any&oacute; i Borja Penalba presentaran&nbsp; un espectacle dedicat especialment a Joan Vinyoli i Joan Ro&iacute;s de Corella.</p><p align="justify">L'acte ha estat organitzat per Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana i el PEN Catal&agrave;, amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.<br /><br />&nbsp;</p><p class="rtecenter"><a href="/files/vinyoli_rois_corella_2014.jpg" target="_self"><img width="500" height="354" align="absMiddle" src="/files/vinyoli_rois_corella_2014.jpg" title="AMPLIA" alt="" /><br /><br /><br /><br type="_moz" /></a></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 06-10-14

  La trobada anual de la Federació d'associacions d'escriptors Galeusca del 2014 s'ha celebrat el dissabte 4 d'octubre a la seu de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana a Barcelona. Ha comptat amb el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i de la Institució de les Lletres Catalanes, i amb la col·laboració del Consell Nacional de la Cultura i les Arts i l'Ateneu Barcelonès.