Activitats i notícies

   

 • 30-12-15

  Joan Bustos: Premi Barcanova de literatura infantil, Fina Ensurts. [Blog de l'autor]

 • 28-12-15

  A nivell professional el 2015 ha estat marcat per l'entrada en vigor de la reforma de la llei de propietat intel·lectual, molt regressiva pels interessos dels autors. A Europa, continuem alerta per defensar els nostres drets en les negociacions sobre l'harmonització del Mercat Únic Digital, i també per les conseqüències que tindria pel sector del llibre el TTIP, el tractat de lliure comerç amb els EE.UU.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Aquest 2015 vam encetar-lo amb l'entrada en vigor, el primer de gener, de la <b>reforma de la llei de propietat intel&middot;lectual</b>, aprovada amb els vots en solitari del PP. El Govern va refusar totes les propostes de veto, no va incorporar cap de les m&eacute;s de 200 esmenes parcials al text, i va ignorar el dictamen del Consell d'Estat [<a href="/node/10558" target="_blank">veg. not&iacute;cia</a>]. Les mesures estrella d'aquesta reforma, que fan refer&egrave;ncia a la lluita contra la pirateria, no han tingut cap resultat destacable en els dotze mesos d'aplicaci&oacute;, i els punts relacionats amb la compensaci&oacute; i el concepte de c&ograve;pia privada han suposat un greu retroc&eacute;s en el reconeixement dels drets de propietat intel&middot;lectual.</p> <p align="justify">Paral&middot;lelament, la Comissi&oacute; Europea continua embrancada en la configuraci&oacute; del <b>mercat &uacute;nic digital</b>, pel qual s'harmonitzaran les lleis de propietat intel&middot;lectual en l'&agrave;mbit digital entre els estats membres de la Uni&oacute;. Es preveu que les mesures es concretin de cara a la primavera de 2016, i tot indica que obligar&agrave; el govern espanyol a fer modificacions a la llei estatal [<a href="/node/12250" target="_blank">veg. not&iacute;cia</a>].</p> <p align="justify">D'altra banda, a mitjan 2015 es va confirmar el canvi de tend&egrave;ncia en la venda de llibres. Un estudi de la Federaci&oacute; de Gremis d'Editors d'Espanya, va anunciar que, despr&eacute;s d'un lustre de p&egrave;rdues continuades, la <b>facturaci&oacute; de la ind&uacute;stria editorial</b> va cr&eacute;ixer, el 2014, un 0,6% respecte l'any anterior. En la presentaci&oacute; d'aquest estudi, el president de la FGEE va manifestar un cert optimisme generalitzat a qu&egrave; la tend&egrave;ncia es confirmi amb les xifres de vendes de 2015 [<a href="/node/11596" target="_blank">veg. not&iacute;cia</a>].</p> <p align="justify">Seguint en l'&agrave;mbit professional, a finals d'any s'ha donat a con&egrave;ixer el comunicat conjunt amb qu&egrave; nombrosos col&middot;lectius autorals exigim la retirada de les mesures legislatives que fan incompatible <b>cobrar la pensi&oacute; i rebre remuneracions</b> per l'activitat creadora [<a href="/node/12156" target="_blank">veg. not&iacute;cia</a>]. El fet que les principals entitats i associacions del sector creatiu ens haguem unit per a mirar de canviar la llei, fa que la pressi&oacute; que puguem fer sigui molt m&eacute;s not&ograve;ria.</p> <p align="justify">L'any literari l'ha tancat una bona not&iacute;cia per a tot el sector, l'anunci de la designaci&oacute; de <b>Barcelona com a Ciutat Liter&agrave;ria de la UNESCO</b> [<a href="/node/12239" target="_blank">veg not&iacute;cia</a>]. La candidatura va ser impulsada per l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona (ICUB), arran d'un article aparegut al suplement <i>Cultura/s</i> de <i>La Vanguardia</i>, signat per Mar&iacute;a Patricia-Mulero [<a href="http://www.lavanguardia.com/cultura/20140521/54407139886/barcelona-sistema-literario.html" target="_blank">veg. article</a>]. La candidatura ha comptat amb el suport de m&eacute;s de cinquanta entitats i institucions vinculades a la literatura a la ciutat, entre les quals l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana [<a href="/node/12239" target="_blank">veg. not&iacute;cia</a>]. Amb un pressupost encara per concretar, tant l'Ajuntament com la Generalitat han manifestat el seu ple suport als projectes que se'n derivin.</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>&ndash;Efem&egrave;rides del 2015&ndash;</b></span><br /> Fins al 23 de novembre s'ha pogut visitar, al Museu d'Hist&ograve;ria de Catalunya, l'exposici&oacute; &laquo;El temps dels almog&agrave;vers. La cr&ograve;nica de Ramon Muntaner&raquo;, produ&iuml;da pel Museu amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes. Aquesta exposici&oacute; ha estat un dels actes centrals de l'<b>Any </b><a href="/autors/muntanerr/" target="_blank"><b>Ramon Muntaner</b></a>, en commemoraci&oacute; del 750 aniversari del naixement del cronista empordan&egrave;s. La mostra il&middot;lustrava moments importants de la hist&ograve;ria de la Corona d'Arag&oacute; a trav&eacute;s de la figura i el relat que en va fer a la seva cr&ograve;nica. Paral&middot;lelament, l'Ajuntament de Peralada, la seva vila natal, ha organitzat confer&egrave;ncies, presentacions de llibres, itineraris i una exposici&oacute;, i el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha elaborat un programa d'activitats per als escolars. La Biblioteca de Catalunya i el Departament de Cultura de la Generalitat han publicat, en format digital i de franc, el volum <i>Les cr&ograve;niques catalanes</i>, amb una selecci&oacute; de fragments de les quatre grans cr&ograve;niques, informaci&oacute; per a interpretar-les i documentaci&oacute; hist&ograve;rica in&egrave;dita fins al moment [<a href="http://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Presentacio-del-llibre-electronic-Les-croniques-catalanes" target="_blank">descarregueu-lo aqu&iacute;</a>].</p> <p align="justify"><a href="/autors/salvadorc" target="_blank"><img src="/files/carles-salvador.jpg" width="140" height="228" align="left" style="border:10px solid #FFFFFF" title="Carles Salvador" alt="" /></a><br /> Enguany l'AELC s'ha sumat a la commemoraci&oacute; de l'<a href="http://www.avl.gva.es/va/gabinet-de-comunicacio/notes-de-premsa/Carles-Salvador--Escriptor-de-l-Any-2015" target="_blank"><b>Any Carles Salvador</b></a>, pel qual l'Acad&egrave;mia Valenciana de la Llengua ha impulsat diversos actes acad&egrave;mics i activitats pedag&ograve;giques per retre homenatge al ling&uuml;ista, escriptor i activista mort el 1955 [<a href="/autors/salvadorc" target="_blank">m&eacute;s informaci&oacute;</a>].<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Al Principat s'ha celebrat l'<a href="http://www.anybiblioteques.cat/" target="_blank"><b>Any de les Biblioteques</b></a>, que ha celebrat el centenari de la posada en funcionament de la xarxa de biblioteques p&uacute;bliques. Amb aquest motiu s'han organitzat jornades professionals per a bibliotecaris, xerrades, exposicions, itineraris, concursos i tot tipus d'activitats que reafirmen les biblioteques com a equipaments b&agrave;sics en l'entramat cultural del pa&iacute;s.<br /> &nbsp;<br /> En el cap&iacute;tol de defuncions, aquest 2015 hem hagut de lamentar la desaparici&oacute;, entre altres, del poeta <a href="/autors/mirallesc/" target="_blank">Carles Miralles</a>, de l'historiador i cr&iacute;tic de la literatura <a href="/autors/molasj/" target="_blank">Joaquim Molas</a>, del poeta <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Garriga_i_Barata" target="_blank">Francesc Garriga</a> i&nbsp;del dramaturg <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Llu%C3%ADs_Sirera_Tur%C3%B3" target="_blank">Josep Llu&iacute;s Sirera</a>.</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>&ndash;Qu&egrave; commemorem aquest 2016&ndash;<br /> </b></span><a href="/autors/llullr" target="_blank"><img src="/files/ramon-llull.jpg" width="140" height="169" align="left" title="RAMON LLULL" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" /></a>El 2016 arrenca amb la commemoraci&oacute; de l'<b><a href="http://anyllull.cat/" target="_blank">Any Llull</a></b>, iniciada de fet el novembre de 2015. Tant el govern de les Illes com el del Principat impulsaran diverses activitats per commemorar el 7&egrave; centenari de la mort de <a href="/autors/llullr" target="_blank">Ramon Llull</a>, i han obert un portal conjunt amb informaci&oacute; de totes les iniciatives que es duguin a terme [<a href="http://anyllull.cat/" target="_blank">anyllull.cat</a>]. <a href="http://dbalears.cat/cultura/2015/10/19/287408/ripoll-llull-hauria-inspirat-son-espases.html" target="_blank">Maribel Ripoll</a> &eacute;s la comiss&agrave;ria de l'any pel Govern Balear, i <a href="http://www.vilaweb.cat/noticies/joan-santanach-llull-es-el-personatge-mes-important-que-tenim-no-nhi-ha-cap-altre-que-el-superi/" target="_blank">Joan Santanach</a> n'&eacute;s pel Govern catal&agrave;. A l'espera d'un programa definit, s'han sumat a la celebraci&oacute; de l'efem&egrave;ride, entre altres, el Senat espanyol, el bisbat de Mallorca, l'ordre dels caputxins i diverses universitats d'arreu dels Pa&iuml;sos Catalans.<br /> &nbsp;<br /> D'altra banda, l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundaci&oacute; Elsa Peretti han publicat ja el primer dels tres volums de l'estudi de Pere Villalba <i>Ramon Llull. Vida i obres</i>, una obra de s&iacute;ntesi d'alta divulgaci&oacute;, resultat d'anys de recerca, que t&eacute; l'objectiu de fer m&eacute;s accessibles els darrers cent cinquanta anys d'investigaci&oacute; global sobre la persona, el pensament i les obres de l'intel&middot;lectual mallorqu&iacute;. L'estudi consistir&agrave; en tres volums de m&eacute;s de mil p&agrave;gines cadascun [<a href="https://youtu.be/axFd3E6kdYU" target="_blank">m&eacute;s informaci&oacute;</a>].</p> <p align="justify">Aquest 2016 &eacute;s el centenari de la mort del bisbe <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Torras_i_Bages" target="_blank">Josep Torras i Bages</a>, autor d'una extensa obra de divulgaci&oacute;; i el centenari del naixement de l'escriptor <a href="/autors/moyal/" target="_blank">Lloren&ccedil; Moy&agrave;</a>. Es commemoren 50 anys de la mort de <a href="/autors/albertc/" target="_blank">Caterina Albert</a>, de <a href="/autors/llorm/" target="_blank">Miquel Llor</a>, de <a href="/autors/tasisr/" target="_blank">Rafael Tasis</a> i de <a href="/autors/montoriolc/" target="_blank">Carme Montoriol</a>; i&nbsp;25 de la mort de dues grans escriptores de la nostra literatura, <a href="/autors/capmanyma/" target="_blank">Maria Aur&egrave;lia Capmany</a> i <a href="/autors/roigm/" target="_blank">Montserrat Roig</a>; aix&iacute; com del fil&ograve;sof <a href="/autors/ferratermora/" target="_blank">Josep Ferrater Mora</a> i dels escriptors <a href="/autors/rierallorcav/" target="_blank">Vicen&ccedil; Riera Llorca</a> i <a href="/autors/vidalalcoverj/" target="_blank">Jaume Vidal Alcover</a>.</p> <p align="justify"><a href="/autors/folchitorresjm/" target="_blank"><img src="/files/folch-torres-pastorets-100.jpg" width="140" height="196" align="right" title="Centenari d'Els Pastorets" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" /></a>L'obra emblem&agrave;tica de <a href="/autors/folchitorresjm/" target="_blank">Josep M. Folch i Torres</a>, <b><i>Els Pastorets</i></b>, celebrar&agrave; aquest 2016 el centenari de la seva primera representaci&oacute;. <i>Els Pastorets o l'adveniment de l'Infant Jes&uacute;s</i> va estrenar-se&nbsp; la nit de Nadal de 1916 al Teatre Pompeia de Barcelona. Des de llavors ha estat l'obra teatral catalana m&eacute;s representada de tots els temps. Lenke Kov&aacute;cs, doctora en Filologia catalana per la URV i estudiosa del teatre medieval i modernista catal&agrave;, ha estat designada comiss&agrave;ria de la commemoraci&oacute;.<br /> &nbsp;<br /> <a href="/autors/sorribasse/" target="_blank"><img src="/files/zoo-pitus.jpg" width="140" height="223" align="left" title="El zoo d'en Pitus" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" /></a>Aquest 2016 tamb&eacute; es commemora el 50 aniversari de la publicaci&oacute; de dues grans obres de la literatura infantil i juvenil: <b><i>La casa sota la sorra</i></b>, de <a href="/autors/carboj/" target="_blank">Joaquim Carb&oacute;</a>, publicada amb il&middot;lustracions de Madorell; i <b><i>El zoo d'en Pitus</i></b>, de <a href="/autors/sorribasse/" target="_blank">Sebasti&agrave; Sorribas</a>, amb il&middot;lustracions de Pilar&iacute;n Bay&eacute;s, primer n&uacute;mero de la col&middot;lecci&oacute; Els grumets de la Galera. Tamb&eacute; se celebren els 50 anys de diversos t&iacute;tols que es poden considerar cl&agrave;ssics de la nostra literatura, com ara&nbsp;<i>Bearn o la sala de les nines</i>, de Lloren&ccedil; Villalonga o <i>El carrer de les Cam&egrave;lies,</i> de Merc&egrave; Rodoreda.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <b>Esperem els vostres comentaris i aportacions!</b> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 21-12-15
    

  Destacat ampliat: 
  <div class="rtecenter"><img src="/files/nadala-aelc-2015-marc-granell.jpg" width="500" height="1060" align="absMiddle" alt="" />&nbsp;</div> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 16-12-15

  Els passats dies 1, 2 i 3 de desembre es va celebrar Edicionària (II Jornades sobre Edició Independent) a Palma. Edicionària proposa un marc de diàleg a l’entorn del sector editorial independent de Mallorca, per tal de crear sinergies de cooperació entre els agents actius del món de l'edició.

 • 11-12-15

  Barcelona és, des de divendres, membre de la xarxa de Ciutats Creatives com a «Ciutat de la Literatura», una distinció que dóna la UNESCO a les ciutats que són referents en aquest àmbit.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Barcelona &eacute;s, des de divendres, membre de la xarxa de Ciutats Creatives com a &laquo;Ciutat de la Literatura&raquo;, una distinci&oacute; que d&oacute;na la UNESCO a les ciutats que s&oacute;n referents en aquest &agrave;mbit. La xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO t&eacute; per objectiu vincular les ciutats que posseeixen una tradici&oacute; creativa ens els diversos &agrave;mbits &ndash;literatura, cinema, m&uacute;sica, arts populars, disseny, art digital i gastronomia&ndash; i la protegeixen per incentivar el seu desenvolupament social i econ&ograve;mic.</p> <p align="justify">La candidatura, ratificada aquest divendres, es va presentar l'estiu passat. Va ser impulsada per l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona (ICUB), amb la col&middot;laboraci&oacute; de m&eacute;s de cinquanta entitats i institucions vinculades a la literatura a la ciutat, entre les quals l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana. El programa de Ciutats de la Literatura UNESCO treballa amb l'objectiu que la literatura sigui un motor de desenvolupament i progr&eacute;s a les ciutats. La primera Ciutat de la Literatura UNESCO va ser Edimburg el 2004, i l'han seguit Melbourne, Iowa City, Dubl&iacute;n, Reykjav&iacute;k, Norwich, Crac&ograve;via, Heidelberg, Praga, Dunedin i Granada.</p> <p align="justify">Com a nou membre de la xarxa de Ciutats de la Literatura, Barcelona es postula com a lloc d'encontre internacional entre autors, i seu de congressos sobre el futur de la ind&uacute;stria editorial, per a reivindicar la capitalitat de la ciutat en aquest &agrave;mbit. Tamb&eacute; proposa impulsar la innovaci&oacute; en programes de foment de la lectura, especialment entre els joves, i acostar la literatura a p&uacute;blics m&eacute;s amplis a partir de nous formats. Amb aquesta distinci&oacute;, Barcelona pret&eacute;n fomentar l'intercanvi de bones pr&agrave;ctiques entre les ciutats de la xarxa per ampliar la viv&egrave;ncia liter&agrave;ria en espais urbans, i espera consolidar-se com la ciutat de refer&egrave;ncia global en la celebraci&oacute; del 23 d'abril com a Dia Mundial del Llibre de la UNESCO.</p> <p align="justify">Esteve Caram&eacute;s, responsable de Relacions Internacionals de l'Institut de Cultura de Barcelona, deia en una entrevista:<br /> <br /> &laquo;Les Ciutats de la Literatura UNESCO s&oacute;n diferents entre elles, unes estan m&eacute;s centrades en la divulgaci&oacute; del patrimoni, unes altres en el turisme cultural, unes altres en l'escriptura creativa o l'edici&oacute;, per&ograve; totes tenen l'objectiu que la literatura contribueixi al desenvolupament social, cultural i econ&ograve;mic de les seves ciutats. Comparteixen bones pr&agrave;ctiques, realitzen intercanvis i engeguen projectes cooperatius, com les resid&egrave;ncies d'escriptura per a autors de la xarxa que comen&ccedil;aran a l'octubre a Praga. [&hellip;]<br /> <br /> La designaci&oacute; no implica una dotaci&oacute; econ&ograve;mica i no ens consta que s'hagin quantificat els efectes econ&ograve;mics de la designaci&oacute;, encara que les Ciutats s&iacute; que analitzen l'impacte de les accions en termes de p&uacute;blic o d'accions cooperatives. En alguns casos la designaci&oacute; ha tingut un impacte positiu en la projecci&oacute; internacional de la ciutat.&raquo;</p> <p align="justify">El pas seg&uuml;ent, despr&eacute;s d'aquesta esperada designaci&oacute;, &eacute;s constituir un consell promotor per a dur a terme els diversos projectes des d'una perspectiva plural i del conjunt del sector.</p> <p align="justify"><br /> Aquest dimecres representants del m&oacute;n literari barcelon&iacute; s'han trobat al jard&iacute; rom&agrave;ntic de l'Ateneu Barcelon&egrave;s per celebrar la designaci&oacute; impla&ccedil;ar-se a iniciar la feina col&middot;lectiva que cal fer per aprofitar les oportunitats que s'obren.<br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><img src="/files/IMG-20151216-WA0005.jpg" width="550" height="369" align="absMiddle" alt="" /><br /><span style="font-size: smaller;">Bel Olid, presidenta de l'AELC, durant el brindis de celebraci&oacute;.</span></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b><br /> Per a saber-ne m&eacute;s:</b></span><br /> <br /> &middot; <a href="http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/ca/" target="_blank">P&agrave;gina web de la candidatura: Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO</a>.<br /> &middot; <a href="http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/sites/default/files/dossier_de_candidatura_cat.pdf" target="_blank">Dossier de la candidatura presentat a la UNESCO</a>.<br /> &middot; <a href="http://en.unesco.org/creative-cities/home" target="_blank">P&agrave;gina web de la xarxa de Ciutats Creatives de la &nbsp;UNESCO</a>.<br /> &middot;&nbsp;<a href="http://www.eldiario.es/catalunyaplural/diaricultura/Barcelona-conviccio-Ciutat-Literatura-UNESCO_6_436116408.html" target="_blank">Entrevista a Esteve Caram&eacute;s, responsable de Relacions Internacionals de l'Institut de Cultura de Barcelona, i coordinador de l'equip t&egrave;cnic que ha presentat la candidatura</a>. (<i>Eldiario.es</i>, 30 de setembre de 2015).<br /> &middot; <a href="http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/dossier/barcelona-ciutat-de-la-literatura/" target="_blank">Revista <i>Barcelona Metr&ograve;polis</i>, n&uacute;mero monogr&agrave;fic sobre la candidatura</a>.</p> <p align="justify"><br /> <br /> &nbsp;</p> <div class="rtecenter"><b>V&iacute;deo promocional de la candidatura</b></div> <br /> <br /> <div class="rtecenter"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/121234887?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="480" height="270" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe></div> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 10-12-15

  La Comissió Europea va publicar ahir una comunicació amb propostes d'acció per a modificar les lleis de propietat intel·lectual en l'àmbit digital, «Towards a modern, more European copyright framework» [Cap a un marc de drets d'autor modern i més europeu]. Servirà de document de referència per a redactar propostes legislatives per a harmonitzar la propietat intel·lectual entre els estats europeus. Es preveu que les mesures es concretin de cara a la primavera de 2016.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">10 de desembre de 2015</span></div><br /> <p align="justify"><img src="/files/logo_comissio_europea.jpg" width="180" height="128" align="left" style="border:20px solid #FFFFFF" alt="" />La Comissi&oacute; Europea va publicar ahir una comunicaci&oacute; amb propostes d'acci&oacute; per a modificar les lleis de propietat intel&middot;lectual en l'&agrave;mbit digital, &laquo;<i>Towards a modern, more European copyright framework</i>&raquo; [Cap a un marc de drets d'autor modern i m&eacute;s europeu]. Servir&agrave; de document de refer&egrave;ncia per a redactar propostes legislatives per a harmonitzar la propietat intel&middot;lectual entre els estats europeus. Es preveu que les mesures es concretin de cara a la primavera de 2016.<br /> &nbsp;<br /> L'actualitzaci&oacute; de les lleis de propietat intel&middot;lectual &eacute;s una de les deu prioritats que es va marcar la Comissi&oacute; Europea per consolidar el Mercat &Uacute;nic Digital. Consta de quatre pilars o mesures:</p> <p align="justify"><b>1. </b>Eliminar les traves a l'acc&eacute;s a continguts digitals entre els estats membres de la UE.<br /> <b>2. </b>Repensar les excepcions i limitacions als drets d'autor en l'&agrave;mbit digital.<br /> <b>3. </b>Unificar els sistemes de llic&egrave;ncies.<br /> <b>4. </b>Lluitar contra la pirateria.</p> <p align="justify">La primera mesura de fet ja es comen&ccedil;ar&agrave; a aplicar de cara al 2017, quan es preveuen eliminar els bloquejos (<i>geoblocking</i>), entre els estats membres de la UE, per a la portabilitat transfronterera de continguts digitals adquirits l&iacute;citament. Per a fer-la efectiva caldr&agrave; facilitar la distribuci&oacute; de llic&egrave;ncies a nivell Europeu. Aquesta mesura coincidir&agrave; precisament amb l'eliminaci&oacute; de les taxes d'itiner&agrave;ncia (<i>roaming</i>) de les operadores de telefonia m&ograve;bil.</p> <p align="justify">La segona mesura &eacute;s especialment rellevant per al sector del llibre, perqu&egrave; presumiblement modificar&agrave; les excepcions als drets d'autor en concepte de remuneraci&oacute; per pr&eacute;stec p&uacute;blic, i en concepte de c&ograve;pia privada en l'&agrave;mbit educatiu, en recerca i en mineria de dades. En aquest sentit, ja fa temps que la Federaci&oacute; Internacional d'Entitats de Gesti&oacute; (<a href="http://www.iffro.org/" target="_blank">IFRRO</a>) i la federaci&oacute; <i>European Authors' Group</i> (de la qual &eacute;s membre l'<a href="http://www.europeanwriterscouncil.eu/" target="_blank">EWC</a>), estan fent campanya per a conscienciar els pol&iacute;tics europeus de la necessitat de protegir els autors. Defensar els drets d'autor &eacute;s perfectament compatible amb aconseguir un mercat &uacute;nic digital, i encongir l'abast d'aquests drets afectaria molt negativament als creadors.</p> <p align="justify">Sobre aquest tema, l'<i>European Authors' Group</i> ha reaccionat fent p&uacute;blic <a href="http://www.europeanwriterscouncil.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=184:the-european-authors-group-ewc-ecsa-fera-efj-and-fse-statement-in-response-to-the-ec-communication-on-the-copyright-framework&amp;catid=7&amp;Itemid=159" target="_blank">un comunicat</a>, en qu&egrave; exigeixen a la Comissi&oacute; Europea que qualsevol negociaci&oacute; sobre les excepcions i limitacions als drets d'autor, inclogui un informe sobre l'impacte econ&ograve;mic que aquestes limitacions tindrien pels autors. Avisen que limitar els drets d'autor resultar&agrave; en una p&egrave;rdua d'ingressos per als autors, en la disminuci&oacute; del valor de les ind&uacute;stries culturals i creatives i en l'afebliment de l'ecosistema cultural i art&iacute;stic europeu.</p> <p align="justify">Pel que fa als sistemes de llic&egrave;ncies, l'objectiu &eacute;s simplificar i unificar el sistema de llic&egrave;ncies per accedir legalment a continguts protegits per la llei de propietat intel&middot;lectual. Per a aconseguir-ho, la Comissi&oacute; Europea buscar&agrave; la manera de crear un sistema que sigui clar i transparent per a l'usuari final, i equitatiu en el repartiment entre els autors i les ind&uacute;stries creatives.</p> <p align="justify">La lluita contra els usos il&middot;l&iacute;cits de material protegit per la llei de propietat intel&middot;lectual &eacute;s el quart pilar d'aquesta reforma. La Comissi&oacute; Europea vol que el bloqueig de material piratejat es faci de manera m&eacute;s r&agrave;pida i eficient, i que les lleis de propietat intel&middot;lectual es respectin a tots els estats de la Uni&oacute;.</p> <p align="justify"><b>Trobareu la comunicaci&oacute; &laquo;<i>Towards a modern, more European copyright framework</i>&raquo; (nom&eacute;s en angl&egrave;s) </b><a href="http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&amp;doc_id=12526"><b>clicant aqu&iacute;</b></a><b>, i un document amb preguntes i respostes (en angl&egrave;s, franc&egrave;s o alemany) </b><a href="http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6262_en.htm" target="_blank"><b>clicant aqu&iacute;</b></a><b>. Tamb&eacute; podeu llegir la nota de premsa en catal&agrave;, </b><a href="http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-premsa/notes-de-premsa/151209_ca.htm" target="_blank"><b>en aquest enlla&ccedil;</b></a><b>. </b><a href="http://www.europeanwriterscouncil.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=184:the-european-authors-group-ewc-ecsa-fera-efj-and-fse-statement-in-response-to-the-ec-communication-on-the-copyright-framework&amp;catid=7&amp;Itemid=159" target="_blank"><b>Clicant aqu&iacute;</b></a><b> podeu llegir (en angl&egrave;s) el comunicat de l'<i>European Authors' Group</i>. Al nostre web tamb&eacute; hi trobareu m&eacute;s informaci&oacute;, a l'apartat </b><a href="/temes-professionals-drets-digitals" target="_blank"><b>Temes professionals &gt; Drets digitals</b></a><b>, i a l'apartat </b><a href="/temes-professionals-propietat-intellectual" target="_blank"><b>Temes professionals &gt; Propietat intel&middot;lectual</b></a><b>.</b></p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 09-12-15

  El ventall de publicacions de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana està disponible per a la seva consulta i descàrrega des de la pestanya de publicacions d'aquest web.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">El ventall de publicacions de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana est&agrave; disponible per a la seva consulta i desc&agrave;rrega des de la pestanya de publicacions d'aquest web. Hi trobareu la col&middot;lecci&oacute; &laquo;<a target="_blank" href="/publicacions_retrats" style="text-decoration: none">Retrats</a>&raquo;, vint-i-nou volums monogr&agrave;fics que repassen l'obra i la traject&ograve;ria de diversos escriptors, elaborats per especialistes; i la col&middot;lecci&oacute; &laquo;<a href="/publicacions_quadernsdivulgatius" target="_blank" style="text-decoration: none">Quaderns Divulgatius</a>&raquo;, amb reculls de pon&egrave;ncies de seminaris i congressos, cr&iacute;tiques liter&agrave;ries i altres materials d'inter&egrave;s. Els opuscles <a href="/publicacions-noticies-bibliografiques" target="_blank" style="text-decoration: none"><i>Not&iacute;cies bibliogr&agrave;fiques</i></a><i> dels escriptors de les Illes</i> i <i>del Pa&iacute;s Valenci&agrave;</i>, s&oacute;n dos quadr&iacute;ptics que fan un rep&agrave;s de les obres en catal&agrave; publicades al llarg de l'any en aquests territoris. Cal destacar, tamb&eacute;, diversos t&iacute;tols fora de col&middot;lecci&oacute;, com ara el resum de les conclusions de l'estudi&nbsp;<a target="_blank" href="/estudis-professionalitzacio-escriptors-llengua-catalana" style="text-decoration: none"><i>Escriure en catal&agrave;: estat de la professionalitzaci&oacute;. Els efectes de la crisi econ&ograve;mica sobre el col&middot;lectiu d'escriptors</i></a>.</p> <p align="justify">Totes les publicacions de l'AELC es poden consultar, compartir i descarregar gratu&iuml;tament en format electr&ograve;nic des de l'apartat de publicacions d'aquest web.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 04-12-15

   

  Destacat ampliat: 
  <p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://photos.gstatic.com/media/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=ca&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F101146735719367614918%2Falbumid%2F6224428167362690049%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dca" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed><br /> <br /> Pla&ccedil;a del Llibre<br /> Jornades de visibilitzaci&oacute; de la literatura catalana a Val&egrave;ncia.<br />19-22 de novembre de 2015<br />Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia<br /> Fotografies &copy; Prats i Camps.<br /><a href="/node/12104" target="_blank"> http://www.escriptors.cat/node/12104</a><br /><a href="http://www.placadelllibre.com/" target="_blank"> http://www.placadelllibre.com/</a></p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 30-11-15

  Raimond Aguiló: Primer premi del Concurs de poesia de la Fundació Espejo de Viladecans, Un cul de got i un gel perdut. [Més informació]
  Jaume Cabré: Premi d'Honor Plaça del Llibre, per la seva trajectòria. [Més informació]
  Mercè Climent: Premi Ciutat d'Azira Ibn Jafadja de poesia, Infinitamant. [Més informació]

 • 30-11-15

  Aquest dijous 3 de desembre, a les 20h, tindrà lloc a Eivissa una nova sessió de «Sopa d'Illetres». Un recital i col·loqui amb tres autors, de gèneres i territoris diferents, que dialogaran entre ells, i amb el públic, sobre el procés creatiu i la presència que hi té l'illa.

  Destacat ampliat: 
  <p align="center"><span style="font-size: larger;"><b>Recital i col&middot;loqui amb Sebasti&agrave; Alzamora, Pere Gomila i Vicent Tur, moderats per Nora Albert</b></span></p> <p align="justify">El dijous 3 de desembre, a les 20h, tindr&agrave; lloc a Can Ventosa un recital i col&middot;loqui amb tres autors, de g&egrave;neres i territoris diferents, que dialogaran sobre el proc&eacute;s creatiu i la pres&egrave;ncia que hi t&eacute; l'illa.</p> <p align="center"><b>Moderats per la poeta Nora Albert, hi intervindran Sebasti&agrave; Alzamora (narrativa, Mallorca), Pere Gomila (poesia, Menorca) i Vicent Tur (teatre, Eivissa).<br /><br /><a href="https://www.facebook.com/events/143437279348000/" target="_blank">Sopa d'Illetres</a></b></p> <p>&nbsp;L'acte &eacute;s organitzat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l'Ajuntament d'Eivissa, de la Biblioteca Municipal i de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes. CEDRO patrocina l'activitat.</p> <p align="justify"><b>Sebasti&agrave; Alzamora</b> (Llucmajor, 1972). Escriptor, cr&iacute;tic literari i gestor cultural.</p> <p align="justify">Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears (1995), compagina la creaci&oacute; liter&agrave;ria amb tasques acad&egrave;miques i de gesti&oacute; cultural. Forma part del nucli generacional anomenat &quot;Els Imparables&quot;, conjuntament amb H&egrave;ctor Bofill i Manuel Forcano i amb els quals publica l'assaig program&agrave;tic <i>Dogm&agrave;tica imparable: Abandoneu tota esperan&ccedil;a</i> (2005).</p> <p align="justify">Es d&oacute;na a con&egrave;ixer amb el poemari <i>Rafel</i> (1994). Posteriorment, publica, entre d'altres, <i>Apoteosi del cercle</i> (1997), <i>Mula morta</i> (2001), <i>El benestar</i> (2003, Premi Jocs Florals de Barcelona) i <i>La part visible</i> (2009, Premi Carles Riba). Part de la seva obra po&egrave;tica ha estat aplegada en antologies conjuntes, com per exemple <i>Imparables</i> (2004). Com a narrador &eacute;s autor de <i>L'extinci&oacute;</i> (1999, Premi Documenta), <i>Sara i Jeremies</i> (2002, Premi Ciutat de Palma), <i>La pell i la princesa</i> (2005, Premi Josep Pla), <i>Nit de l'&agrave;nima</i> (2007), <i>Crim de sang</i> (2012), <i>Dos amics de vint anys</i> (2013) i <i>La Malcontenta</i> (2015). Escriu tamb&eacute; l'assaig <i>Gabriel Janer Manila: L'escriptura del foc</i> (1998) i participa amb relats breus en diversos volums col&middot;lectius. L'obra de Sebasti&agrave; Alzamora compta de diverses traduccions al castell&agrave;, itali&agrave;, franc&egrave;s, portugu&egrave;s, hebreu i eslov&egrave;.</p> <p align="justify">Tamb&eacute; &eacute;s col&middot;laborador habitual en diversos mitjans de comunicaci&oacute; i en m&uacute;ltiples revistes cient&iacute;fiques i culturals, com <i>Serra d'Or, Lluc, El Mirall, El Temps, Avui, Diari de Balears, Diario de Mallorca, El Singular Digital</i> o <i>Catalunya R&agrave;dio</i>.</p> <p align="justify"><b>Pere Gomila</b> (Alaior, 1954) &eacute;s poeta i escriptor. Fill del tamb&eacute; poeta Arcadi Gomila, ben aviat s'interessa per la poesia, i forma part del grup Es Mussols entre els anys 1977 i 1979, un grup de creaci&oacute; art&iacute;stica que escriu i representa obres de teatre i organitza recitals de poesia.</p> <p align="justify">Als 24 anys publica el seu primer poemari, <i>Regi&oacute; af&ograve;tica</i>. La seva obra po&egrave;tica apareix esparsa en diferents publicacions, com les revistes <i>Reduccions, Cairell</i> o <i>Dru&iuml;da</i>. Uns anys m&eacute;s tard, i amb dos poemaris m&eacute;s a la seva carrera liter&agrave;ria, recollir&agrave; els poemes publicats a <i>Dru&iuml;da</i> i els publicar&agrave; com a llibre, <i>Tannkas</i>, editat l'any 2000 per l'Institut Menorqu&iacute; d'Estudis. El mateix Institut li publica, el 2003, una antologia po&egrave;tica. El 2015 l'editorial Arrela publica el poemari <i>Geografies del vent</i>, del qual ja s'ha fet una segona edici&oacute;.</p> <p align="justify">Paral&middot;lelament, ha participat activament en la gesti&oacute; cultural a Menorca. Des de l'any 2004 ha estat coorganitzador del recital Illanvers i ha coordinat algunes publicacions com el llibre Tots els &eacute;ssers. Poetes de Menorca pels drets humans, editat per Amnistia Internacional. Ha publicat habitualment articles d'opini&oacute; i sobre literatura a la premsa local de Menorca i, des de fa uns anys, forma part de l&rsquo;equip de redacci&oacute; de la revista <i>S&rsquo;Ull de Sol</i> d'Alaior. Ha tradu&iuml;t poemes d'Eug&eacute;nio de Andrade i de poetes francesos. &Eacute;s membre fundador de l'Institut Menorqu&iacute; d'Estudis.</p> <p align="justify"><b>Vicent Tur Riera</b> (Eivissa, 1969), llicenciat en Art Dram&agrave;tic i en Ci&egrave;ncies de la Informaci&oacute;, treballa com a periodista a <i>El Peri&oacute;dico de Ibiza y Formentera</i> i a IB3 R&agrave;dio, i com a director i autor teatral.</p> <p align="justify">En el camp del teatre, &eacute;s un dels fundadors i el director de la companyia Increat Teatre (1998), que renova decisivament l'escena teatral a l'illa. A m&eacute;s de fer d'actor, de director i d'encarregar-se de la dramat&uacute;rgia de nombroses obres, ha escrit t&iacute;tols com: <i>La llum</i> (1999, Premi UIB per a joves escriptors), <i>G&uuml;estern</i> (estrenada el 2001), <i>George</i> (publicada el 2003), <i>La successi&oacute;</i> (publicada el 2003), <i>Al&iacute;cia</i> (publicada el 2005, Premi Joaquim M. Bartrina de teatre), <i>Veritat o mentida</i> (publicada el 2006), <i>Souvenirs</i> (estrenada el 2009) i <i>Vampirs</i> (estrenada el 2013), entre altres. Paral&middot;lelament ha dirigit el Grup Teatral de l'Institut d'Estudis Eivissencs durant uns anys. Tamb&eacute; ha publicat un recull de poesia, <i>Nosa</i> (2001).</p> <br /> <p align="center"><a href="https://www.facebook.com/events/143437279348000/" target="_blank"><img src="/files/Sopa-illetres-eivissa.jpg" width="550" height="268" align="absMiddle" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a></p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si