Activitats i notícies

   

 • 30-10-15

  Raimond Aguiló: Premi 9 d'Octubre de poesia de Sant Vicent del Raspeig, Converses d'un centaure...  [Web de l'autor]

 • 29-10-15

  A l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana tenim la sort de comptar entre els nostres membres alguns dels millors traductors audiovisuals del país.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">A l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana tenim la sort de comptar entre els nostres membres alguns dels millors traductors audiovisuals del pa&iacute;s.</p><p align="justify">En nom seu i de tots aquells a qui ens agrada el cinema de qualitat ben subtitulat o ben doblat, volem fer arribar la nostra incomoditat a Casa &Agrave;sia, a Cinemes Girona i, sobretot, a Plataforma per la Llengua, per la crida que han fet. Agra&iuml;m que ja l'hagin retirada, i esperem que aquesta experi&egrave;ncia els ajudi a reflexionar sobre la millor manera d'abordar la traducci&oacute; de pel&middot;l&iacute;cules de cara a ocasions futures.</p><p align="justify">Tot i que a l'Associaci&oacute; creiem profundament en la feina volunt&agrave;ria, i hi esmercem una part important del nostre temps, creiem que com a societat tenim la responsabilitat d'exigir que la cultura, un dels sectors b&agrave;sics en la vida col&middot;lectiva i alhora un dels m&eacute;s maltractats, es dignifiqui. Considerem sincerament que la crida que ens ocupa no ho feia.</p> <p align="justify">&Eacute;s b&agrave;sic per a la bona salut de la llengua catalana que es valori la feina dels professionals que hi treballem, que se'ns remuneri de manera adequada i que deixi d'estendre's la idea que la traducci&oacute; &eacute;s un passatemps que pot fer qualsevol en les seves estones lliures.</p> <p align="justify">Si els impulsors del festival Casa &Agrave;sia Film Week han trobat patrocinadors tan potents com els que tenen, estem segurs que no els costar&agrave; trobar bons professionals que els facin una feina impecable a un preu raonable.</p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 28-10-15

  Dins les activitats de l'Any «Carles Salvador i el seu temps», impulsades per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb la col·laboració d'institucions i entitats, com la Universitat de València, la Universitat Jaume I, la Diputació de Castelló, la Fundació Carles Salvador, la Fundació Enric Soler i Godes i Escola Valenciana, s'ha organitzat una jornada sobre literatura i modernitat, en l'espai del País Valencià, dels temps de la Generació del 1930.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Dins les activitats de l'Any &laquo;Carles Salvador i el seu temps&raquo;, impulsades per l'Acad&egrave;mia Valenciana de la Llengua, amb la col&middot;laboraci&oacute; d'institucions i entitats, com la Universitat de Val&egrave;ncia, la Universitat Jaume I, la Diputaci&oacute; de Castell&oacute;, la Fundaci&oacute; Carles Salvador, la Fundaci&oacute; Enric Soler i Godes i Escola Valenciana, s'ha organitzat una jornada sobre literatura i modernitat, en l'espai del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, dels temps de la Generaci&oacute; del 1930.</p> <p align="justify">La sessi&oacute; de treball proposa compartir mirades actuals, cr&iacute;tiques, historiogr&agrave;fiques i creatives, de les relacions contempor&agrave;nies de la literatura amb les altres arts; de la seua contribuci&oacute; a la llengua, l'educaci&oacute; i la comunicaci&oacute;; i del comprom&iacute;s est&egrave;tic, social i nacional, amb la modernitat.&nbsp;La jornada tindr&agrave; una cloenda ben especial, amb la lectura dramatitzada de l'obra <i>Joan Joan</i>, de Manuel Molins, un homenatge a la Generaci&oacute; de 1930 o Generaci&oacute; de la Rep&uacute;blica (amb Carles Salvador, Miquel Duran de Val&egrave;ncia, Adolf Pizcueta...), &quot;el llegat de la qual en poesia, literatura, m&uacute;sica i art, gram&agrave;tica, pensament i organitzaci&oacute; democr&agrave;tica encara ens interroga i estimula&quot;.</p> <p align="justify">Organitzada per l'Acad&egrave;mia Valenciana de la Llengua (AVL) amb la col&middot;laboraci&oacute; de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave; (ACPV) i l'Octubre CCC.</p> <p align="justify">La jornada tindr&agrave; lloc avui dimecres a partir de les 17h a l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia de Val&egrave;ncia.</p> <p align="justify"><u><b>Programa</b></u><br /> <br /> <b>17.00h. Presentaci&oacute; </b><br /> Salutacions de l'Acad&egrave;mia Valenciana de la Llengua, l'Octubre CCC i l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana.<br /> <br /> <b>17.15h. Llu&iacute;s Meseguer</b>: &quot;Carles Salvador, la Generaci&oacute; de 1930 i el seu temps. Mem&ograve;ria liter&agrave;ria i cr&iacute;tica&quot;.<br /> <br /> <b>17.30h. Albert Forment</b>: &quot;Avantguarda i valencianisme: el di&agrave;leg entre la literatura i les altres arts&quot;.<br /> <br /> <b>18.15h. Taula rodona</b>: &quot;Les aportacions de la Generaci&oacute; del 1930 en els diversos g&egrave;neres&quot;, coordinada per <b>Josep Palomero</b> i amb les intervencions de <b>Llu&iacute;s Roda</b> (poesia), <b>Adolf Piquer</b> (narrativa) i <b>Josep Llu&iacute;s Sirera</b> (teatre).<br /> <br /> <b>19.40h. Debat</b>. Di&agrave;leg de generacions.<br /> <br /> <b>20.00h</b>. Representaci&oacute; de<i> Joan Joan</i>, de <b>Manuel Molins</b>. <br /> Actors: Marina Vinyals, Francesc Any&oacute;, Guille Zabala, Josep Zamit. <br /> Can&ccedil;&oacute;: M. Molins. Arranjaments: Al Tall. Veu: Empar Torres <br /> Direcci&oacute;: Manuel Molins.<br /> <br /> La setmana del 26 al 31 d'octubre es podr&agrave; veure al hall de l'Octubre l'exposici&oacute; itinerant &laquo;Carles Salvador i el seu temps. Els escriptors valencians: mem&ograve;ria i modernitat&raquo;.</p> <br /> <p align="center"><img src="/files/CSU3OaHUwAQeA8k.jpg" width="400" height="345" align="absMiddle" alt="" /></p> <br /> <p align="justify"><b><img src="/files/icon-carles-salvador.jpg" width="180" height="295" align="left" alt="" />Carles Salvador</b> (Val&egrave;ncia, 1893 - 1955). Poeta, prosista, assagista i gram&agrave;tic.<br /> &nbsp;<br /> Als divuit anys obt&eacute; el t&iacute;tol de mestre i ocupa una pla&ccedil;a com a inter&iacute; a Aielo de Malferit (La Vall d'Albaida). L'any 1915 guanya les oposicions i el 1916 obt&eacute; la pla&ccedil;a de mestre de Benassal, a l'Alt Maestrat, on exercir&agrave; fins l'any 1934. Aquest any &eacute;s traslladat a Benimaclet, on resideix fins a la seva mort, el 1955. Contrau matrimoni amb Sofia Monferrer i Beltran i t&eacute; dos fills, Carles i Sofia. A Benassal, Carles Salvador desenvolupa una important tasca com a defensor de la llengua i els drets nacionals i crea l'Associaci&oacute; Protectora de l'Ensenyan&ccedil;a Valenciana. Aquest paper com a activista nacionalista, l'autor el desenvolupa en tots els &agrave;mbits de la seva vida, tant a nivell literari, com pol&iacute;tic i cultural. Mostra d'aquesta activitat constant s&oacute;n els c&agrave;rrecs que ocupa com a president de la Secci&oacute; de Llengua i Literatura del Centre de Cultura Valenciana, president de la Secci&oacute; de Literatura i Filologia de Lo Rat-Penat, professor de la C&agrave;tedra de Valenci&agrave; de l'Institut d'Idiomes de la Universitat de Val&egrave;ncia, col&middot;laborador de l'Institut d'Estudis Catalans i membre de la Comissi&oacute; Patrocinadora per a l'edici&oacute; del Diccionari Catal&agrave;-Valenci&agrave;-Balear, d'Alcover-Moll.<br /> &nbsp;<br />&Eacute;s autor d'una vasta obra liter&agrave;ria i gramatical. Com a poeta, cal citar t&iacute;tols com <i>Pl&agrave;stic</i> (1923), <i>El bes als llavis</i> (1934) o<i> El fang i l'esperit</i> (premi de la Diputaci&oacute; de Val&egrave;ncia de l'any 1951). La seva obra en prosa cont&eacute; obres com<i> La dragomana dels D&eacute;us</i> (1920), <i>Elogi del xiprer</i> (1928), <i>Elogi del camp</i> (1930) i els assaigs dedicats a Benassal <i>El Llibre de R&uacute;briques de Benassal </i>(1951) i <i>Les Festes de Benassal</i> (1952). Finalment, com a gram&agrave;tic i difusor de la llengua, publica obres com <i>Ortografia Valenciana</i> (1934) , <i>Morfologia Valenciana</i> (1935) i la <i>Gram&agrave;tica Valenciana</i> (1951). [<a href="/autors/salvadorc" target="_blank">M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;</a>]</p> <br /> <br type="_moz" />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 27-10-15

  Després de la primera sessió a càrrec d'Isabel Franc, el cicle ESCRIVIURE, dedicat a la literatura i l'humor, continua avui dimarts 27 d'octubre amb la xerrada de Bernat Joan i Marí «Humor amb amor es paga. Una excursió per la creació teatral», en què l'escriptor eivissenc explorarà les possibilitats de l'humor en el gènere teatral, amb la participació del públic. Màrius Serra tancarà el cicle el dia 6 de novembre, amb una xerrada sobre jocs de paraules titulada «Enginy verbal».

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Tres sessions dedicades a la literatura i el sentit de l'humor. El cicle &laquo;Escriviure&raquo;, organitzat per l'Ajuntament de Santa Eul&agrave;ria (Eivissa) i l'AELC, amb la coordinaci&oacute; d'Helena Alvarado, comen&ccedil;a divendres 16 d'octubre amb la xerrada-taller &laquo;De qu&egrave; parlem quan parlem d'humor?&raquo; a c&agrave;rrec d'Isabel Franc. La segona sessi&oacute; ser&agrave; el dimarts 27 d'octubre, amb la xerrada de Bernat Joan i Mar&iacute; &laquo;Humor amb amor es paga. Una excursi&oacute; per la creaci&oacute; teatral&raquo;. M&agrave;rius Serra tancar&agrave; el cicle el dia 6 de novembre, amb una xerrada sobre jocs de paraules titulada &laquo;Enginy verbal&raquo;.</p> <p align="justify">Totes les sessions es faran a les 20.30h, a la biblioteca municipal de Santa Eul&agrave;ria, amb entrada gratu&iuml;ta.</p> <br /> <div class="rtecenter"><img src="/files/escriviure-santa-eularia-2015.jpg" width="362" height="640" align="absMiddle" alt="" /></div> <br type="_moz" />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 21-10-15

  Des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana hem llegit amb estupefacció les declaracions de la portaveu del PP a les Corts valencianes, Isabel Bonig, en les quals s'atacava Acció Cultural del País Valencià, una entitat cívica que treballa des de fa dècades a favor de la llengua, la cultura i el progrés.

  Destacat ampliat: 
  <p class="rtecenter"><br /><a href="/files/suport-aelc-acpv.pdf"><img src="/files/suport-aelc-acpv.jpg" width="650" height="890" align="absMiddle" title="DESCARREGA" alt="" /></a></p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 20-10-15

  El ventall de publicacions de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana està disponible per a la seva consulta i descàrrega des de la pestanya de publicacions d'aquest web.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">El ventall de publicacions de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana est&agrave; disponible per a la seva consulta i desc&agrave;rrega des de la pestanya de publicacions d'aquest web. Hi trobareu la col&middot;lecci&oacute; &laquo;<a target="_blank" href="/publicacions_retrats" style="text-decoration: none">Retrats</a>&raquo;, vint-i-nou volums monogr&agrave;fics que repassen l'obra i la traject&ograve;ria de diversos escriptors, elaborats per especialistes; i la col&middot;lecci&oacute; &laquo;<a href="/publicacions_quadernsdivulgatius" target="_blank" style="text-decoration: none">Quaderns Divulgatius</a>&raquo;, amb reculls de pon&egrave;ncies de seminaris i congressos, cr&iacute;tiques liter&agrave;ries i altres materials d'inter&egrave;s. Els opuscles <a href="/publicacions-noticies-bibliografiques" target="_blank" style="text-decoration: none"><i>Not&iacute;cies bibliogr&agrave;fiques</i></a><i> dels escriptors de les Illes</i> i <i>del Pa&iacute;s Valenci&agrave;</i>, s&oacute;n dos quadr&iacute;ptics que fan un rep&agrave;s de les obres en catal&agrave; publicades al llarg de l'any. Cal destacar, tamb&eacute;, diversos t&iacute;tols fora de col&middot;lecci&oacute;, com ara el resum de les conclusions de l'estudi&nbsp;<a target="_blank" href="/estudis-professionalitzacio-escriptors-llengua-catalana" style="text-decoration: none"><i>Escriure en catal&agrave;: estat de la professionalitzaci&oacute;. Els efectes de la crisi econ&ograve;mica sobre el col&middot;lectiu d'escriptors</i></a>.</p><p align="justify">Totes les publicacions de l'AELC es poden consultar, compartir i descarregar gratu&iuml;tament en format electr&ograve;nic des de l'apartat de publicacions d'aquest web.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 14-10-15

  Tres sessions dedicades a la literatura i el sentit de l'humor, amb el cicle «Escriviure», organitzat per l'Ajuntament de Santa Eulària (Eivissa) i l'AELC, amb la coordinació d'Helena Alvarado. Després de la primera sessió a càrrec d'Isabel Franc, el cicle continua avui dimarts 27 d'octubre amb la xerrada de Bernat Joan i Marí «Humor amb amor es paga.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Tres sessions dedicades a la literatura i el sentit de l'humor. El cicle &laquo;Escriviure&raquo;, organitzat per l'Ajuntament de Santa Eul&agrave;ria (Eivissa) i l'AELC, amb la coordinaci&oacute; d'Helena Alvarado, comen&ccedil;a divendres 16 d'octubre amb la xerrada-taller &laquo;De qu&egrave; parlem quan parlem d'humor?&raquo; a c&agrave;rrec d'Isabel Franc. La segona sessi&oacute; ser&agrave; el dimarts 27 d'octubre, amb la xerrada de Bernat Joan i Mar&iacute; &laquo;Humor amb amor es paga. Una excursi&oacute; per la creaci&oacute; teatral&raquo;. M&agrave;rius Serra tancar&agrave; el cicle el dia 6 de novembre, amb una xerrada sobre jocs de paraules titulada &laquo;Enginy verbal&raquo;.</p> <p align="justify">Totes les sessions es faran a les 20.30h, a la biblioteca municipal de Santa Eul&agrave;ria, amb entrada gratu&iuml;ta.</p> <br /> <div class="rtecenter"><img src="/files/escriviure-santa-eularia-2015.jpg" width="362" height="640" align="absMiddle" alt="" /></div> <br type="_moz" />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 13-10-15

  Aquesta setmana tindrà lloc l'assemblea general de Culture Action Europe, una organització que treballa per a la promoció de la cultura i les arts a les institucions europees, a la qual es va adherir l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ara fa uns mesos [veg. notícia]. Se celebrarà a Göteborg (Suècia), el 15 d'octubre.

 • 10-10-15

  Miquel Desclot ha estat guanyador del XIV Premi Aurora Díaz-Plaja per la glossa sobre Joana Raspall que va presentar al V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">La biblioteca Xavier Benguerel de Barcelona va ser dissabte l'escenari de lliurament del Premi Aurora D&iacute;az-Plaja, en un acte pensat tamb&eacute; per als m&eacute;s menuts.</p> <p align="justify">El Premi el va recollir l'escriptor Miquel Desclot, guardonat per la glossa sobre Joana Raspall, que va presentar al V Congr&eacute;s de Literatura Infantil i Juvenil Catalana.</p> <p align="justify">Pere Mart&iacute; i Bertran, coordinador del jurat del premi, va presentar el guardonat recalcant que el treball premiat &eacute;s un exemple m&eacute;s de la traject&ograve;ria de Miquel Desclot en la divulgaci&oacute; i l'an&agrave;lisi de la literatura infantil i juvenil, des del rigor, el didactisme, l'amenitat i les qualitats ling&uuml;&iacute;stica i liter&agrave;ria. Va destacar, tamb&eacute;, l'&laquo;extraordin&agrave;ria feina de Miquel Desclot en l'any dedicat a Joana Raspall&raquo;, del qual la glossa &eacute;s nom&eacute;s una petita mostra. &laquo;Glossa i lectura d'alguns dels poemes de Joana Raspall&raquo;, ha estat recollit dins el quadern&nbsp;<i>V Congr&eacute;s de Literatura Infantil i Juvenil Catalana</i> (AELC, col. Quaderns Divulgatius, n&uacute;m. 50, 2014 - <a href="/publicacions_quadernsdivulgatius50" target="_blank">descarrega</a>).</p> <p align="justify">En el moment de rebre el diploma i la ploma commemoratius, Miquel Desclot va agrair el premi a l'AELC i al jurat, i va dir que li feia especial il&middot;lusi&oacute; pel fet que du el nom d'Aurora D&iacute;az-Plaja, amb qui va mantenir una relaci&oacute; afectuosa. Tamb&eacute; va tenir paraules de record per a Joana Raspall, explicant la seva relaci&oacute; amb l'autora de Sant Feliu de Llobregat, que el va dur a comissariar l'exposici&oacute; del poble amb motiu del centenari de l'autora. De Joan Raspall, a m&eacute;s, va reivindicar-ne l'obra per a adults, injustament en segon pla. Miquel Desclot tamb&eacute; va citar Jaume Aulet, guanyador del mateix premi l'any 2005 amb un treball sobre la seva poesia per a nens, l'article &quot;Miquel Desclot i la poesia per a infants&quot;, i per a Josep M. Aloy, membre del jurat del Premi i un important divulgador de la literatura infantil i juvenil catalana.</p> <p align="justify">A continuaci&oacute; de l'entrega, Roser Ballesteros, fundadora del col&middot;lectiu d'escriptors i il&middot;lustradors <a href="http://voxprima.com/ca" target="_blank">VoxPrima</a>, va explicar els tallers d'escriptura creativa que imparteixen a les escoles, basats en una metodologia que incorpora la il&middot;lustraci&oacute; com a element fonamental de la narraci&oacute;. Els tallers, en qu&egrave; participen escriptors i il&middot;lustradors professionals, es fan a l'escola i en horari escolar, i contribueixen a qu&egrave; la creativitat sigui un pilar fonamental en l'educaci&oacute; infantil.</p> <p align="justify">Des de 2012, s&oacute;n col&middot;laboradors de VoxPrima escriptors com Pau Joan Hern&agrave;ndez, Anna Manso, Bel Olid o David Nel&middot;lo, entre altres.</p> <p align="justify">Per acabar Jaume Copons i Liliana Fortuny van fer una demostraci&oacute; d'aquesta metodologia, amb el taller infantil de contes &laquo;Crea la teva aventura&raquo;, que va despertar inter&egrave;s i diversi&oacute; entre els assistents.</p> <p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://photos.gstatic.com/media/slideshow.swf" width="480" height="320" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&amp;hl=ca&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F101146735719367614918%2Falbumid%2F6205080894567726497%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dca" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p> <p align="justify">El Premi Aurora D&iacute;az-Plaja, convocat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, s'atorga a articles, estudis o investigacions sobre literatura infantil i juvenil catalana, i &eacute;s l'&uacute;nic guard&oacute; de la nostra literatura que reconeix la cr&iacute;tica i l'estudi en l'&agrave;mbit de la literatura infantil i juvenil.</p> <p align="justify">El treball de Miquel Desclot ha resultat guanyador d'una selecci&oacute; de finalistes formada per articles provinents de les revistes <i>Cavall Fort</i> i <i>Serra d'Or</i>, a m&eacute;s d'altres inclosos en els volums <i>La literatura d&rsquo;Olga Xirinachs</i> (PAM i Diputaci&oacute; de Tarragona, 2014), <i>V Congr&eacute;s de Literatura Infantil i Juvenil Catalana</i> (AELC, 2014) i <i>Homenatge a Teresa Rovira</i> (Revista de Catalunya, n&uacute;mero extraordinari 2014).</p> <p align="justify">Els darrers premis han estat per a Rosa Mut (2014), Josep M. Aloy (2013), Pilar Garc&iacute;a Aparicio (2012), Caterina Valriu (2011), Margarida Prats Ripoll (2010), Teresa Ma&ntilde;&agrave; (2009) i Teresa Rovira (2008).</p> <br /> <p align="justify"><a href="/autors/desclotm" target="_blank" style="font-size: 11.2px; line-height: 1em;"><img src="/files/desclotmiquel.jpg" width="300" height="234" align="left" alt="" /></a><a href="/autors/desclotm" target="_blank"><b>Miquel Desclot</b></a> (Barcelona, 1952). Poeta, escriptor i traductor, tamb&eacute; escriu llibrets d'&ograve;pera. Ha estat professor universitari entre 1975 i 1992, a Bellaterra i Durham (Anglaterra).<br /> &nbsp;<br /> L'any 1992 deixa la doc&egrave;ncia per dedicar-se plenament a la literatura. Amb m&eacute;s de quaranta llibres escrits per a infants i joves, entre les seves publicacions, esmentar els llibres de poesia <i>Can&ccedil;ons de la lluna al barret</i> (1978), un dels seus primers poemaris, <i>Juven&iacute;lia</i> (1983), <i>Com si de sempre</i> (1994) o <i>Fantasies, variacions i fuga</i> (2006). Les seves traduccions o versions constitueixen veritables creacions po&egrave;tiques aplegades a <i>Per tot coix&iacute; les herbes. De la l&iacute;rica japonesa</i> (1994) i <i>De tots els vents</i> (2004). La seva obra po&egrave;tica est&agrave; recollida en nombroses antologies.</p> <p align="justify">Ha rebut diversos premis literaris tant de poesia com de prosa, com el Premi Josep M. de Sagarra de traducci&oacute; teatral (1985) per la versi&oacute; de <i>Les mamelles de Tir&egrave;sies</i>, de Guillaume Apollinaire; el Premi de la Generalitat a la millor traducci&oacute; en vers (1988) per la versi&oacute; de <i>Llibres prof&egrave;tics de Lambeth</i>, de William Blake, el Premi Cr&iacute;tica Serra d'Or en mem&ograve;ries (1993) pel <i>Llibre de Durham</i>, o el Premio Nacional de Literatura infantil (2002) per <i>M&eacute;s m&uacute;sica mestre!</i>. [<a href="/autors/desclotm" target="_blank">M&eacute;s informaci&oacute; sobre l'autor</a>]<br /> &nbsp; <br /><br /><b>L'AELC ha convocat el XV Premi Aurora D&iacute;az-Plaja, trobareu les bases <a href="http://www.escriptors.cat/bases-2015-premi-aurora-diaz-plaja">en aquest enlla&ccedil;</a>.</b></p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si