Lletres i Memòria

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, juntament amb el portal d'internet Banc de la Memòria, conforma el projecte Lletres i Memòria. En aquest portal s'hi recullen entrevistes en format vídeo a escriptors en llengua catalana associats que tenen més de setanta anys. D'aquesta manera, poden participar-hi i deixar constància de les seves vicissituds biogràfiques, de la seva obra literària i, en definitiva, de tota la seva experiència vital en format audiovisual.