Club de lectura 'Genealogies feministes' amb M. Àngels Cabré

Virtual

En aquesta sessió analitzarem la consolidació del feminisme com a moviment social, que va tenir lloc als Estats Units i Anglaterra a partir de mitjans del segle XIX, amb la reivindicació dels drets civils i polítics de les dones i el naixement del feminisme de la primera onada.

  • La Declaració de Seneca Falls (1848), liderada per Elisabeth Cady Stanton i Lucretia Mott, text fundacional del moviment pels drets de les dones, motivat per la marginació d’un grup de dones abolicionistes en la convenció antiesclavista celebrada a Londres vuit anys enrere.
  • La esclavitud de las mujeres (1869), de John Stuart Mill, obra de referència del pensament liberal on es denuncia la subordinació d’un sexe a l’altre com un dels principals obstacles pel benestar humà i pel progrés social.

Més informació