Bones pràctiques

Recomanacions de l'AELC

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) vetlla pels drets dels autors. Per això, facilita en aquest apartat informació relacionada amb bones pràctiques en premis literaris, en traducció literària, en dramatúrgia i en intel·ligència artificial (IA).

Bones pràctiques