Com pots ser membre de l'AELC?

Pots tramitar la teva alta en línia

Accedint al formulari i emplenant-lo amb les dades corresponents.

Socis de ple dret
Podran formar part de l'Associació, com a socis de ple dret, totes les persones autores d'obres de creació literària, de traduccions, de guions, d'adaptacions, d'edicions literàries, d'assaig i de crítica literària, de llibres tècnics i de text i, en general, tots aquells escriptors i escriptores que utilitzin el català com a forma d'expressió. Quota anual de soci de ple dret: 60 euros.

Socis adherits
Podran formar part de l'Associació, amb la condició d'adherits, els hereus d'escriptors en llengua catalana traspassats, sempre que puguin demostrar documentalment la seva condició de titulars del llegat literari.

També podran formar part de l'Associació amb la condició d'adherits aquelles persones que, sense complir els requisits dels socis de ple dret, manifestin la voluntat de formar part de l'Associació per haver encetat camí literari, i vinguin avalats per dos socis de ple dret. Els menors de 30 anys estan exempts de pagament de quota, i a partir d'aquesta edat, en pagaran la meitat. Quota anual de soci adherit: 30 euros / menors de 30 anys gratuïta.

Deu raons per a associar-s'hi

  1. Vetlla pels vostres interessos professionals. Si teniu preguntes o dubtes davant de qualsevol situació contractual derivada de l’escriptura trobareu un servei gratuït d’assessoria jurídica i fiscal.
  2. Treballa pels drets d’autor facilitant els models de contracte vigents d’autoria i traducció, entre d'altres, i barems davant l’activitat professional que desenvolupeu.
  3. A través de les juntes territorials, l’AELC organitza activitats i cicles literaris en tots els territoris de parla catalana. Si en sou socis podeu participar-hi i estar en contacte amb altres autors.
  4. Té un dels webs literaris més potents i actius. Visqueu on visqueu, a través del web podreu donar a conèixer la vostra obra i la vostra activitat literària a tota la xarxa.
  5. Potencia periòdicament espais de discussió de temes literaris, amb presència en la vida associativa, debats i participació a través de les llistes de distribució per seccions.
  6. Esperona el debat i la discussió derivada de l’exercici de la traducció amb un seminari anual, un grup de correu i una base de dades digital de traductors.
  7. Organitza periòdicament un Congrés sobre la Literatura Infantil i Juvenil. Si escriviu per a infants i joves, a la secció de literatura infantil i juvenil hi trobareu l’espai de complicitat necessari.
  8. Té el repertori d’autors més ampli existent en xarxa. Com a socis, podeu solicitar-ne una. També manté el projecte Lletres i Memòria, on es recullen tot d’entrevistes en format vídeo a escriptors veterans en llengua catalana i associats a l’AELC, els quals donen testimoni de les seves vides i la seva obra.
  9. Compta amb una àmplia gamma de publicacions periòdiques que rebreu puntualment o que podeu consultar. També us informa de premis, convocatòries d'ajuts, de beques i d’altres maneres de promocionar la vostra obra.
  10. Tramita directament la inscripció a CEDRO i vetlla per la retribució i la liquidació periòdica dels vostres drets d’autor derivats de la còpia privada o el préstec bibliotecari.