Com pots ser membre de l'AELC?

aelc

Pots tramitar la teva alta en línia

Accedint al formulari i emplenant-lo amb les dades corresponents.

Socis de ple dret
Podran formar part de l'Associació, com a socis de ple dret, totes les persones autores d'obres de creació literària, de traduccions, de guions, d'adaptacions, d'edicions literàries, d'assaig i de crítica literària, de llibres tècnics i de text i, en general, tots aquells escriptors i escriptores que utilitzin el català com a forma d'expressió. Quota anual de soci de ple dret: 60 euros a partir dels 30 anys. Els menors de 30 anys pagaran 30 €.

Socis adherits
Podran formar part de l'Associació, amb la condició d'adherits, els hereus d'escriptors en llengua catalana traspassats, sempre que puguin demostrar documentalment la seva condició de titulars del llegat literari. Quota anual: 60 €.

També podran formar part de l'Associació amb la condició d'adherits aquelles persones que, sense complir els requisits dels socis de ple dret, manifestin la voluntat de formar part de l'Associació per haver encetat camí literari, i vinguin avalats per dos socis de ple dret. Els menors de 30 anys estan exempts de pagament de quota. A partir d'aquesta edat, pagaran 30 €. Quota anual de soci adherit: 30 euros / menors de 30 anys gratuïta.

Deu raons per a associar-s'hi

  1. Vetlla pels interessos professionals. Si tens preguntes o dubtes davant de qualsevol situació contractual derivada de l’escriptura trobaràs un servei gratuït d’assessoria jurídica i fiscal.
  2. Treballa pels drets d’autor facilitant els models de contracte vigents d’autoria i traducció, entre d'altres, i barems davant l’activitat professional que desenvolupeu.
  3. A través de les juntes territorials, l’AELC organitza activitats i cicles literaris en tots els territoris de parla catalana. Com a soci podràs participar-hi i estar en contacte amb altres autors.
  4. Té un dels webs literaris de referència en el sector. Pots donar a conèixer la teva obra i la teva activitat literària. Els teus actes apareixeran a l'agenda i els teus darrers llibres a novetats
  5. Potencia espais de discussió de temes literaris, amb presència en la vida associativa, debats i participació a través de les llistes de distribució per seccions.
  6. Treballa especialment en l'àmbit de la traducció literària amb un seminari anual, un grup de correu i una base de dades traductors.
  7. Organitza periòdicament un congrés de literatura Infantil i juvenil. Si escrius per a infants i joves, tindràs contacte amb autors del mateix gènere.
  8. Té el repertori de pàgines d'autors més ampli de la xarxa. Com a soci, pots solicitar-ne una. També manté el projecte Lletres i Memòria, on es recullen entrevistes en vídeo a escriptors veterans en llengua catalana i associats a l’AELC, els quals donen testimoni de les seves vides i la seva obra.
  9. Edita cada any diverses publicacions que com a soci pots sol·licitar en paper gratuïtament. També informa de premis, convocatòries d'ajuts o beques que poden ser d'interès.
  10. Facilita la inscripció a CEDRO i vetlla per la retribució i la liquidació periòdica dels drets d’autor derivats de la còpia privada o el préstec bibliotecari.