Avís legal i política de privacitat

IDENTIFICACIÓ

Amb compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,    ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA (ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA), l’informa que les dades ací consignades corresponen a l’entitat tiular del lloc web www.escriptors.cat.

Denominació: ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA Domicili: Carrer CANUDA, 6 – 5è 08002 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: 933027828

c/e: aelc@escriptors.cat

CIF: G58085960

Inscripció registral:
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest Web, les marques comercials, els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents inclosos, pertanyen a ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit d’ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part d’ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

 
CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació, sense reserves, d’aquestes condicions d’ús que en regulen l’accés i la utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a ser usats amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’esmentada utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest Web com l’ús que es pugui fer de la informació que hi conté, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació publicada en aquest Web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, encara que posarà tot l’esforç per evitar-ho.

 
POLÍTICA DE GALETES

Aquest Web utilitza exclusivament galetes d’ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.

Les galetes que pot utilitzar aquest lloc Web són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen a l’ordinador amb l’única finalitat de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).

L’usuari té la possibilitat d’impedir la instal·lació de galetes en el seu disc dur, configurar el seu navegador per ser informat abans que les galetes s’emmagatzemin en el seu ordinador o per eliminar les que s’hi hagin instal·lat. L’usuari pot configurar el seu navegador per especificar les galetes que poden ser acceptades i les que no, pot també acceptar galetes de sessió, de manera que s’eliminin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar individualment les galetes.

Amb tot, queda advertit que el fet de no acceptar les galetes del nostre lloc Web podrà suposar la impossibilitat, o una important limitació, de poder prestar-li els nostres serveis.

Consulti sisplau les instruccions i els manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les galetes.

 
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que fa referènciaal tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, queda informat que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada en relació amb els nostres productes i serveis, així com la de donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments.

A través de l’emplenamentde formularis de contacte del Web o mitjançant la tramesa de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA, l’interessat dona el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals. En cap cas ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA no utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats distintes de les esmentades més amunt, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ iexprésde l’afectat, i es compromet a guardar el degutsecret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

La base legal per al tractament de les dades de contacte obtingudes a través de la present pàgina web amb els fins esmentats més amunt, serà el consentiment exprés prestat pel propi interessat. Així mateix, quan l’usuari sol·liciti els nostres serveis, la base legal del tractament serà el compliment d’un contracte del qual l’interessat és part.

Les dades personals de contacte facilitades mitjançant la present pàgina web es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. En relació amb les dades tractades per a la prestació dels nostres serveis, aquests serveis seran conservats mentre sigui necessari per assolir aquest fi i es puguin derivar responsabilitats del seu tractament.

Això no obstant, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar, mitjançant escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, l’accés a les seves dades personals i rectificar-les o suprimir-les, així com limitar el seu tractament o oposar-s’hi directament, o exercir el dret a la seva portabilitat.

L’informem també que té el dret de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

 
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest Web i accepta el seu tractament, declara formalment ser major de 13 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors de 13 anys.

ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats cointinguts.

 
XARXES SOCIALS

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés d’ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA al tractament de les seves dades contingudes a la llista d’amics i que les notícies publicades sobre qualsevol producte d’ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA apareguin en el seu mur.

De conformitatamb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors d’ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA seran incorporades en un fitxer el titular del qual és ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA, amb la finalitat de mantenir-los informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats d’ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA.

La seva petició per a connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, cosa per la qual els usuaris hauran de tenir una especialcautelaquan decideixin compartir la seva informació personal. ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. Això no obstant, les persones les dades particulars de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar a ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-s’hi, o exercir el dret a la seva portabilitat. Tot això mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 
ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquest Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA; per això no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan cobertes pel presentAvís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

 
LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència d’allò que es disposa en lespresents disposicions i sobre les seves interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

 

 En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que escriptors.cat és un domini de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), amb domicili social al carrer Canuda, 6 - 5è. 08002 Barcelona. email: aelc@escriptors.cat, tlf. 933027828.

 

Propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, marques, logotips o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. S'exceptuen d'aquesta protecció els textos legals que s'hi poden consultar i lliurement reproduir, d'acord amb l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprovà el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. A excepció d'aquests textos legals no és lícita la transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació de la resta de continguts per qualsevol procediment. D'acord amb els respectius titulars de drets sobre els textos i altres creacions presents en el lloc web l'AELC n'autoritza l'ús exclusivament amb finalitats de consulta i suport professional, sempre que aquest ús sigui d'àmbit privat i sempre que es faci referència explícita a la titularitat dels textos i imatges, tot conservant les referències d'identificació que hi figuren.

 

Continguts i limitació de responsabilitat

L'AELC no es responsabilitza d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços directa o indirectament per mitjà d'aquest lloc web. Excepte que una indicació digui expressament el contrari, la presència d'enllaços té una finalitat exclusivament informativa i en cap cas suposa que l'AELC garanteixi la veracitat de la informació a la que s'accedeixi tot utilitzant-los.

 

Protecció de dades

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'AELC informa que les dades dels usuaris d'aquest lloc web rebudes per mitjà de correu electrònic no es conserven ni s'incorporen en principi a cap fitxer. Únicament es conserven i es tracten les dades de les persones que sol·liciten la seva alta com a soci. També en aplicació d'aquesta normativa les dades personals reunides per l'AELC no seran cedides a tercers sense el consentiment dels seus titulars. Es recorda que les dades que figuren en el directori de l'AELC tenen la consideració de font accessible al públic, d'acord amb l'article 3 j) de l'esmentada Llei Orgànica 15/1999. En qualsevol cas, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), els titulars de les dades podran exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, a l'oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de dades, adreçant-se directament a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

Responsable: ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA . Finalitat. Gestió i administració de l’alta a l’Associació d’escriptors en Llegua Catalana Conservació de les dades. Les dades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Destinataris. No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal. Drets. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-s’hi, o exercir el dret a la seva portabilitat. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, dirigit a l’ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA amb domicili al Carrer de la Canuda, núm. 6, pis 5è - 08002 Barcelona mail : aelc@escriptors.cat responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.